JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

manifeszt

manifeszt szó jelentése

A 'manifeszt' szó a magyar nyelvben egy írásos vagy nyilvános kijelentést, nyilatkozatot jelent, amelyben valaki vagy valakik valamilyen eszmét, célt, álláspontot vagy tervet fogalmaznak meg. A manifeszt tehát egyfajta programnyilatkozat vagy irányelv lehet, amelyben az adott személy vagy csoport elveit, céljait és terveit fejti ki. A manifesztek gyakran politikai, művészeti vagy filozófiai jellegűek lehetnek, és általában arra szolgálnak, hogy az olvasót meggyőzzék vagy befolyásolják a szerzők álláspontjával kapcsolatban.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "manifeszt" szó eredete a latin "manifestus" szóból származik, amelynek jelentése "nyilvánvaló" vagy "könnyen észrevehető". A latin szó eredete pedig a "manus" (kéz) és a "festus" (megtartott, kifejtett) szavakhoz kapcsolódik.

A "manifeszt" szó először a középkori latinban jelent meg, majd később került át az angol nyelvbe. Az első dokumentált használata az 1560-as évekből származik. Kezdetben a jogi és politikai kontextusban volt gyakran használva, hogy kifejezze egy adott álláspont vagy elképzelés nyilvánvalóságát és megjelenítését.

A manifesztok fontos szerepet játszottak a történelemben is, például a kommunisták Marx és Engels által írt "Kommunista Kiáltványában", vagy a francia forradalom idején Napoleon Bonaparte által kiadott "A Francia Forradalom Eredete és Fejlődése" című manifesztjében.

Az "ismertetőjegyeket nyilvánvalóan feltüntető" jelentés mellett, ma már átvitt értelemben is használjuk ezt a szót. A manifesztek gyakran politikai vagy művészeti mozgalmak, csoportok vagy egyének által kiadott dokumentumok, amelyekben az adott elképzeléseket és célokat nyilvánítják ki.

Szófaja és helyesírása

főnév

Példamondatok

1. A politikai pártok rendszeresen készítenek manifesteket, amelyekben kiállítják programjukat és céljaikat.
2. A művészi manifestek gyakran hivatkoznak az avantgárd művészet újításaira és elveire.
3. A feminista mozgalom egyik alapvető irányvonalát a női egyenjogúságért írt manifestek képezik.
4. Az egészséges életmód és a fenntarthatóság mellett szóló manifestek egyre népszerűbbek a társadalmi tudatosság növekedése miatt.
5. Az internet korában a digitális jogokért küzdő mozgalmak is manifesztumokat állítanak össze, hogy felhívják a figyelmet az online szabadság fontosságára.
6. A modernizmus egyik legismertebb manifestje az 1919-es Bauhaus-manifeszt, amely meghatározta a művészeti iskola alapelveit és célkitűzéseit.
7. Sok politikai és szociális változást előrevetítő manifestot írtak az elmúlt évszázadok során, amelyek inspirálták az embereket a cselekvésre és az átalakulásra.
8. Az oktatási rendszer reformját sürgető pedagógusok gyakran megfogalmazzák követeléseiket egy manifesztban, hogy felhívják a figyelmet az oktatás problémáira és javaslataikra.
9. Az anarchista mozgalmak gyakran fogalmaznak meg manifesteket, amelyekben kifejtik az állam és a hierarchia elleni elveiket és követeléseiket.
10. Az ökológiai válság kezelését célzó manifestek arra ösztönzik az embereket, hogy változtassanak életmódjukon és támogassák a fenntartható fejlődést.

Rokonértelmű szavak

nyilatkozat, kinyilvánítás, kijelentés, kifejezés, nyomaték, közlés

Fonetikus átírás

[ˈmɑnifɛst]

Betűrendben közeli szavak

mandátum, mandiner, mandzsetta, mániákus, manicheizmus, manifeszt, manifesztáció, manifesztál, manifesztálódik, manifesztum, manikűrös,