JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

prioritás

prioritás szó jelentése

A "prioritás" szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben a következőképpen határozható meg: A prioritás egy olyan fogalom, amely a fontosság vagy előny meghatározott sorrendjét jelenti. A prioritás azt mutatja, hogy melyik dolognak vagy feladatnak van nagyobb jelentősége, és az adott sorrendben elsőbbséget élvez. A prioritás hozzájárul az idő- és erőforrások hatékonyabb felhasználásához, segít eldönteni, hogy mely tevékenységet kell előbb vagy nagyobb figyelemmel kezelni. A prioritás lehet abszolút vagy relatív. Az abszolút prioritás azt jelenti, hogy egy dolog vagy feladat kiemelkedő fontossággal bír, és minden más mögé sorolódik. A relatív prioritás viszont azt mutatja, hogy két vagy több dolog közül melyiknek van nagyobb előnye vagy sürgőssége az adott helyzetben. A prioritások meghatározása személyes preferenciákra, célokra vagy külső körülményekre épülhet. Fontos, hogy tisztán lássuk, mi a legfontosabb vagy legsürgősebb feladat az adott kontextusban annak érdekében, hogy hatékonyabban tudjunk döntéseket hozni és tevékenységeket végrehajtani. A prioritásnak nagy jelentősége van mindennapi életünkben, munkában vagy szervezésben. Segít abban, hogy jobban kezeljük az időnket és energiánkat, és elkerüljük a fontos feladatok elhanyagolását vagy figyelmetlenségét.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 8 / Negatív: 2)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "prioritás" szó eredete a latin "prior" szóból származik, ami azt jelenti, hogy "előkelőbb" vagy "elsőbb". A "prior" szó maga a "primus" (első) szóból keletkezett, amely visszavezethető a latin "prīmus" szóra.

A "prioritás" kifejezést először a középkori Európában használták a kolostorokban, ahol az egyházi rendekben élő szerzetesek rangsorolása alapján határozták meg egyes feladatok vagy tevékenységek fontosságát. A szerzetesi közösségekben az elsőbbség és az elsőség voltak fontos elvek, így ezek az elvek terjedtek el és váltak általánosan elfogadottá.

Az angol nyelvben a "priority" szót először 14. századi dokumentumokban találjuk meg, mint jelentéstelen kifejezést. Később azonban egyre gyakrabban használták, és jelentése is kibővült. A 19. századtól kezdve már gyakran alkalmazták üzleti és jogi összefüggésekben is.

Összességében tehát a "prioritás" szó eredetileg a latin "prior" (elsőbb) szóból eredeztethető, és a középkori szerzetesi rendszerekből terjedt el a modern használatában.

Szófaja és helyesírása

főnév

Példamondatok

1. A család mindig az első helyen szerepel a prioritásaim között.
2. A munkahelyemen a határidők betartása a legfontosabb prioritás.
3. Az egészségemre mindig nagy prioritást fektetek.
4. A környezetvédelem és fenntarthatóság fontos prioritás a vállalatunk számára.
5. Az oktatásnak kiemelt prioritást kell kapnia a kormányzat részéről.
6. A biztonság mindig elsőbbséget élvez az életemben.
7. Az időm hatékony felhasználása a napirendem legfontosabb prioritása.
8. A társadalmi felelősségvállalás alapvető prioritásunk a vállalaton belül.
9. A költségvetés tervezésekor a fontos kiadásoknak kell elsőbbséget élvezniük.
10. A személyes fejlődés mindig prioritást élvez az életemben.

Rokonértelmű szavak

fontossági sorrend, elsőbbség, előny, rangsor, súlyosság, kiváltság, előkelőség

Fonetikus átírás

/prioːritɑːʃ/

Betűrendben közeli szavak

primus_inter_pares, principális, principátus, princípium, prior, prioritás, priorizál, priusz, privatizáció, privilégium, prizma,