JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

manicheizmus

manicheizmus szó jelentése

A 'manicheizmus' szó a magyar nyelvben egy vallási-filozófiai irányzatot jelöl, ami az ősi Perzsiában alakult ki a 3. században. A manicheizmus alapelve szerint a világ két ellenséges és örökös erő, a Jó és a Rossz harcának a témáját tárgyalja. A manicheusok azt hitték, hogy az anyagi világ gonosz, míg a lelki világ jó. Az emberi lélek feladata az volt, hogy megszabaduljon a testből és visszatérjen az eredeti jó állapotba. A manicheizmusnak jelentős hatása volt a korai keresztény egyházra és más vallásokra is.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "manicheizmus" szó eredetileg a manicheus vallás nevéből származik. A manicheus vallás egy 3. századi gnosztikus vallás volt, amit Mani alapított Perzsiában. A vallást Mani próféta és tanítója hozta létre az összefoglaló nevén Manicheus néven.

A "manicheizmus" szó etimológiailag a latin "Manichaeismus" vagy a görög "Μανιχαϊσμός" (Manichaïsmós) szóból származik. A görög nyelvben a "manichaizmus" jelentése "Mani tanítása" vagy "Mani vallása". A latin és görög nyelveken keresztül terjedt el az elnevezés, mivel ezek voltak a korai keresztény írók és teológusok által használt nyelvek.

A manicheizmus maga egy összetett vallási rendszer volt, amely kombinálta az iráni mitológiát, buddhista és zoroasztriánus elemeket, valamint keresztény és gnosztikus tanításokat. Mani szerint a világban folyamatosan zajlik a jó és rossz, a fény és sötétség harca. A manicheusok úgy hitték, hogy az emberiség feladata, hogy megszabaduljon a sötétségtől és visszatérjen a tiszta fénybe.

A manicheizmus jelentős hatást gyakorolt az ókori világban, és terjedése során számos követőt szerzett. Azonban a vallás a középkorban fokozatosan eltűnt, és a legtöbb információ róla csak mások írásain keresztül maradt fenn. A manicheizmus fontos vallástörténeti jelentőséggel bír, és tanításai hatással voltak a keresztény gnosztikus mozgalmakra és más vallási irányzatokra.

Szófaja és helyesírása

főnév

Példamondatok

1. A manicheizmus egy 3. századi vallási irányzat, amely a dualizmus elvén alapul.
2. A manicheizmus szerint a világ két ellentétes erő, a jóság és a gonoszság harcának színtere.
3. Mani próféta alapította a manicheizmust Perzsiában, és tanításai sok embert meggyőztek.
4. A manicheizmusban a lélek célja a jóság felé való fejlődés és felszabadulás a materialitásból.
5. A manicheizmus elutasítja a világi élet élvezetét és anyagi javakhoz való ragaszkodást.
6. A keleti keresztény egyházak határozottan elítélik és elutasítják a manicheizmust.
7. A manicheizmus gyakran összekeveredik a gnoszticizmussal, de lényeges különbségek vannak közöttük.
8. A manicheizmus egyre kevesebb követővel rendelkezik napjainkban, de néhány társadalomban még mindig fennmaradnak hívei.
9. A manicheista szekták tagjai gyakran törekednek az önmegtartóztatásra és az aszkézisre.
10. Az ókori Rómában sokan félve tekintettek a manicheistákra, mert úgy vélték, hogy gonosz erőkkel kapcsolatban állnak.

Rokonértelmű szavak

dualizmus, kettősség, kételkedés, dualista világkép

Fonetikus átírás

[mah-nee-kay-zmus]

Betűrendben közeli szavak

mandala, mandátum, mandiner, mandzsetta, mániákus, manicheizmus, manifeszt, manifesztáció, manifesztál, manifesztálódik, manifesztum,