JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

eszkalálódik

eszkalálódik szó jelentése

Az "eszkalálódik" szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben az, hogy egy adott helyzet vagy probléma fokozódik, erősödik, súlyosbodik, vagy egy konfliktus vagy vitás helyzet egyre nagyobb feszültséget és intenzitást kap. Ez a kifejezés általában olyan helyzetekre utal, amelyek egyre nehezebbé válnak, és gyorsan növekvő mértékben változnak. Tehát az "eszkalálódik" szó arra utal, hogy valami egyre komolyabbá, nagyobb problémává vagy veszéllyé válik.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 69 / Negatív: 10)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "eszkalálódik" szó eredete a latin escalare igére vezethető vissza, ami annyit jelent, hogy "lépcsőzni" vagy "felmenni". Ebből a szóból ered a francia escalade és az angol escalate kifejezés is.

Az escalare igét eredetileg a középkori hadviselésben használták, amikor a hadsereg egy erődítmény vagy fal várára próbált feljutni. Az escalade kifejezést a hadviselésben alkalmazták a létrák vagy más mászóeszközök segítségével történő felmászásra.

Az escalade jelentése az idők során átvitt értelemben is bővült, és ma már nem csak a fizikai lépcsőzést vagy mászást jelöli, hanem általában egy folyamat fokozatos növekedését, intenzitásának növekedését.

A "eszkalálódik" szó tehát az escalade kifejezésből származik, és azt jelenti, hogy egy helyzet vagy konfliktus fokozódik vagy intenzívebbé válik. A szó használata általában negatív vagy problémás helyzetekre utal, amelyek egyre nehezebbekké válnak vagy veszélyesebbekké válhatnak.

Szófaja és helyesírása

ige

Példamondatok

1. A vita az irodában egyre csak eszkalálódott, és végül a főnökönek kellett közbelépnie.
2. Az erőszakos cselekmények száma az utóbbi időben folyamatosan eszkalálódik a városban.
3. A politikai ellentétek miatt a helyzet az országban gyorsan eszkalálódott, és polgárháború tört ki.
4. Az általános iskolások közötti konfliktusok gyakran kezdődnek egyszerű szóváltásokkal, majd hamarosan eszkalálódnak fizikai erőszakká.
5. A házaspár vitája lassan eszkalálódott odáig, hogy már egyáltalán nem kommunikálnak egymással.
6. Az árak emelkedése miatt a fogyasztók elégedetlensége fokozatosan eszkalálódik, és tömeges tiltakozásokra vezetett.
7. A szomszédok közötti hangos veszekedés mindig eszkalálódik, amíg végül a rendőrségnek kell beavatkoznia.
8. A hatalmi harc a vállalaton belül olyannyira eszkalálódott, hogy többen felmondtak és más munkahelyet kerestek.
9. Egy apró nézeteltérés elindította a két barát közötti vitát, ami végül komoly veszekedéssé eszkalálódott.
10. A szurkolók indulata az öltözőben bekövetkezett vereség miatt gyorsan eszkalálódott, és erőszakos összecsapásokhoz vezetett a stadionban.

Rokonértelmű szavak

fokozódik, növekszik, erősödik, kiterjed, kiéleződik, radikalizálódik, robbanásszerűen terjed, felgyorsul

Fonetikus átírás

[ˈɛskɒlaːloːdik]

Betűrendben közeli szavak

eszencia, eszer, eszerint, eszkaláció, eszkalálódik, eszkatológia, eszkort, eszköz, eszme, eszméletlen,