JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

proletár

proletár szó jelentése

A 'proletár' szó jelentése a magyar nyelvben a munkásosztályhoz tartozó személyt vagy csoportot jelenti, akiknek nincs saját termelőeszközük, és csak munkájuk árán tudnak megélni.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A szó eredete a latin 'proletarius' szóból származik, ami azt jelenti, hogy az ókori Rómában azokat a szegény családokat nevezték így, akiknek csak egyetlen dolguk volt: gyereket szülni és így biztosítani a hadsereg további jövőbeli katonáit. A modern értelemben vett proletár fogalmának először Marx és Engels használta a Kommunista Kiáltványban.

Szófaja és helyesírása

A 'proletár' szószedete szerint főnév, és helyesírása magánhangzóval kezdődik.

Példamondatok

Példamondatok:
- A proletariátus kiállt jogaiért és igazságosságért.
- Az ipari forradalom idején a proletárok nyomorúságos körülmények között éltek.
- A művész filmjeiben gyakran bemutatja a munkásosztály életét és harcát.

Rokonértelmű szavak

Rokonértelmű kifejezések: munkás, dolgozó, alkalmazott, bérmunkás.

Betűrendben közeli szavak

project, projekció, prókátor, proklamáció, proktológia, proletár, proletárdiktatúra, proletariátus, proli, proliferáció, prológus,