JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

proklamáció

proklamáció szó jelentése

A 'proklamáció' szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben: A 'proklamáció' egy hivatalos, nyilvános kihirdetés vagy kinyilatkoztatás. Ez egy olyan hivatalos bejelentés, amelyet általában fontos ügyekben vagy politikai kérdésekben tesznek. A proklamáció lehet egy államfő vagy egy másik hatalmi szerv által kiadott nyilatkozat, amelyet általában a közvéleményhez vagy az érintettekhez intéznek. A proklamáció célja általában az, hogy tájékoztassa a közönséget, hogy hivatalosan ismertessék valamilyen fontos döntést, politikai álláspontot vagy jogi rendelkezést. A proklamációkat gyakran ünnepi vagy speciális alkalmakkor olvassák fel nagyobb tömeg előtt, hogy biztosítsák a hatékony kihirdetést és megértést.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "proklamáció" szó a latin "proclamare" igéből ered, amelynek jelentése "nyilvánosságra hozni, kihirdetni". Az igét a "pro" előtag és a "clamare" ige kombinációjaként alkották meg.

A "pro" előtag azt jelenti, hogy valami előre vagy kifelé történik, míg a "clamare" ige jelentése "kiáltani" vagy "hangosan szólni". Tehát a proklamáció eredeti jelentése az volt, hogy valami hangosan vagy nyilvánosan ki van hirdetve.

A szóhasználatban általában egy fontos üzenet vagy közlemény nyilvánosságra hozását jelenti. A proklamáció általában fontos központi hatóságok, kormányok vagy vezetők által kiadott hivatalos nyilatkozat.

A proklamációk történelmileg gyakran fontos politikai vagy jogi döntéseket, változásokat vagy bejelentéseket tartalmaztak. Sok esetben egy adott ország vezetője vagy uralkodója hirdette ki a proklamációkat, hogy értesítsék a lakosságot az új irányelvekről vagy intézkedésekről.

Az 'eredet' tehát a latin "proclamare" igére vezethető vissza, míg a 'kialakulás' és 'etimológia' részben a szó használatának történetére utal.

Szófaja és helyesírása

főnév

Példamondatok

1. A király proklamációt adott ki, amelyben kihirdette az új törvényeket.
2. Az elnök proklamációja felszólította a lakosságot, hogy tartsák be a karantén szabályokat.
3. A forradalom vezetője proklamált egy új kormányt és politikai rendszert.
4. Az iskola igazgatója proklamációban hívta fel a diákok figyelmét a rend és fegyelem fontosságára.
5. A város polgármestere proklamálta, hogy a következő héten ünnepi események lesznek a városban.
6. A sportesemény kezdete előtt a hangosbemondó proklamált néhány fontos információt a versenyről.
7. Az aktivisták kiadtak egy proklamációt, amelyben követelték az emberi jogok tiszteletben tartását.
8. A művészeti galéria vezetősége proklamált egy új kiállítást, amely bemutatja az ország legelismertebb művészeinek alkotásait.
9. A vallási vezetők közös proklamációban buzdították a híveket a béke és szeretet gyakorlására.
10. Az állami rádió proklamálta a hírt, hogy az ország új miniszterelnöke beiktatásra került.

Rokonértelmű szavak

nyilvános kihirdetés, kikiáltás, kihirdetmény, bejelentés

Fonetikus átírás

[pɾoklɒmaːtsioː]

Betűrendben közeli szavak

progresszió, progresszív, project, projekció, prókátor, proklamáció, proktológia, proletár, proletárdiktatúra, proletariátus, proli,