JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

proletárdiktatúra

proletárdiktatúra szó jelentése

A proletárdiktatúra egy olyan politikai rendszer, amelyben a munkásosztály irányítja a hatalmat. Az elnevezés arra utal, hogy a proletárok (azaz a munkások) által vezetett diktatúra alakul ki, amelynek célja a tőkés rendszer lebontása és az igazságosabb társadalmi viszonyok megteremtése.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 1 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A szó kialakulása az 1917-es orosz forradalomhoz köthető, amikor Lenin és a bolsevikok hatalomra kerültek és létrehozták az első proletárdiktatúrát. A fogalmat Marx és Engels által kidolgozott kommunista elméletből vezették le.

Szófaja és helyesírása

A szófaji besorolása főnév, helyesírása pedig 'proletárdiktatúra'.

Példamondatok

Példamondatok:
- A kommunista párt célja a proletárdiktatúra megteremtése volt.
- Az anarchista mozgalom ellenzi a proletárdiktatúrát.

Rokonértelmű szavak

Rokonértelmű kifejezések:

- Munkásuralom

- Proletárforradalom

- Kommunizmus

Betűrendben közeli szavak

projekció, prókátor, proklamáció, proktológia, proletár, proletárdiktatúra, proletariátus, proli, proliferáció, prológus, prolongál,