JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

principális

principális szó jelentése

A "principális" szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben: A "principális" szó eredetileg a latin "principalis" szóból származik, amelynek jelentése "elsőbbségi, vezető, fő" vagy "alapvető, alap". A magyar nyelvben a "principális" kifejezés többféle értelmezést kapott az idők során. Az egyik jelentése szerint a "principális" azonos a "főnökkel", aki valamilyen intézmény vagy vállalkozás vezetője. Ez lehet például egy iskola igazgatója vagy egy cég tulajdonosa. A principális felelős az intézmény működéséért és döntéseket hoz az ott dolgozókra vonatkozóan. Egy másik jelentése szerint a "principális" egy olyan személyt vagy csoportot jelöl, akikhez valaki tartozik vagy akiket képvisel. Ez például egy ügyvéd ügyfeleinek, egy ügynök megbízóinak vagy egy tanár diákjainak lehet a principálisa. A "principális" szó tehát általánosságban vezető, fő vagy alapvető jelentést hordoz, amely kapcsolódhat személyekhez, intézményekhez vagy csoportokhoz.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "principális" szó eredete a latin "principalis" kifejezésre vezethető vissza, amelynek jelentése "elsődleges" vagy "fő" volt. A latin szó a "princeps" (fejedelem) szóból származik, amelyet a "primus" (első) és "caput" (fej) szavak összetételéből alkottak.

A középkorban a "principális" kifejezést először jogi és politikai kontextusban használták. Ekkor jelentette azt, hogy valakinek elsőbbsége vagy előjoga van valamilyen jogi vagy társadalmi rendszerben. Például a feudális rendszerben a földbirtokosokat nevezték principálisoknak.

Az idő múlásával a szó jelentése tágult, és általánosabb értelemben is használták. Ma már a "principális" kifejezés általában azt jelenti, hogy valami vagy valaki elsődleges, főbb vagy legfontosabb a csoportban vagy helyzetben.

Az etimológiai vonatkozásokon túl fontos megemlíteni, hogy a "principális" szó más nyelvekben is hasonló formában létezik. Például az angolban "principal", a francia nyelvben "principal", az olaszban "principale" és a spanyolban "principal" szavak jelentik ugyanezt a fogalmat.

Szófaja és helyesírása

Főnév.

Példamondatok

1. A principális feladata a vállalat napi ügyeinek irányítása.
2. A principális mindig a cég érdekeit tartja szem előtt.
3. A principális dönt a munkatársak béremeléséről.
4. A principális fontos szerepet játszik a termékek fejlesztésében.
5. A principális együttműködik más vezetőkkel a stratégia kidolgozásában.
6. A principális megbízza az alkalmazottakat új projektek vezetésével.
7. A principális felelős az üzleti célok eléréséért.
8. A principális aktívan részt vesz az ügyfelekkel való kapcsolattartásban.
9. A principális motiválja a csapatot a sikeres eredmények elérése érdekében.
10. A principális folyamatosan figyeli a piaci trendeket és alkalmazkodik hozzájuk.

Rokonértelmű szavak

vezető, fő, főnök, igazgató, elöljáró

Fonetikus átírás

A fonetikus átírás a "principális" szó kiejtéséhez a következőképpen néz ki: [ˌprɪnsɪˈpɑːlɪʃ].

Betűrendben közeli szavak

primitív, primogenitúra, primordiális, primus inter pares, primus_inter_pares, principális, principátus, princípium, prior, prioritás, priorizál,