JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

priorizál

priorizál szó jelentése

A "priorizál" szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben az, hogy valamilyen tevékenységet vagy feladatot előnyben részesítünk, kiemelten kezelünk másokkal vagy más dolgokkal szemben. A priorizálás során az adott feladat vagy tevékenység fontossága és sürgőssége alapján döntünk arról, hogy melyek a legfontosabbak, és ezeket előrébb helyezzük a listán vagy rangsorban. A priorizálás gyakran alkalmazott módszer a hatékony időmenedzsmentben és projekttervezésben. Az emberek általában többféle feladattal és teendővel rendelkeznek, és a prioritások meghatározása segít abban, hogy az időt és az erőforrásokat a legfontosabb célokra koncentrálják. Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy hatékonyabban dolgozzunk és elérjük a kitűzött célokat. A priorizálás lehet személyes vagy csoportos, azaz egyénenként vagy egy egész csapat részéről történhet. Az egyén számára a prioritások meghatározása függ az adott helyzettől, célkitűzésektől és elvárásoktól. A csoportos priorizálás során pedig az összes résztvevő közösen határozza meg a fontossági sorrendet, ami segíti a csapatmunkát és a hatékonyabb eredmények elérését. A priorizálás során általában használnak különböző módszereket, mint például a sürgősség-fontosság mátrix vagy az ABC analízis. Ezek a módszerek segítenek abban, hogy objektív alapokon döntsünk a feladatok fontosságáról és sürgősségéről, és meghatározzuk a teendők rangsorát.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "priorizál" szó egy tőből, a "prior" szóból ered, amely a latin "prior" jelentésű szóból származik. A "prior" azt jelenti, hogy előbbi vagy előnyben részesített. Eredetileg a latinban az "előbbi" vagy "első" jelentését hordozta, például egy csoportban vagy hierarchiában az első pozíciót vagy rangot jelentette.

A "priorizál" kifejezés kialakulása során a "prior" szóból képzett igét alkottak, amely azt jelenti, hogy valamit előbbre sorolnak vagy előnyben részesítenek más dolgokkal vagy tevékenységekkel szemben. A kifejezést általában arra használják, hogy kiemeljék egy adott feladat vagy tevékenység fontosságát és elsőbbségét másokhoz képest.

Ezután a "priorizál" szó továbbfejlődött és bekerült a köznyelvbe használt fogalmak közé. A mai napig gyakran használják a mindennapi beszédben, valamint üzleti és menedzsment kontextusokban is.

Az etimológiai elemzés alapján tehát elmondhatjuk, hogy a "priorizál" szó eredetileg a latin "prior" szóból ered, ami az "előbbi" vagy "első" jelentést hordozza, és az idők során alakult ki a jelenlegi formájába.

Szófaja és helyesírása

ige

Példamondatok

1. A vezető a legfontosabb feladatokat mindig priorizálja az ütemtervben.
2. A projektmenedzsernek fontos prioritást kell adnia a határidők betartásának.
3. Az időgazdálkodás kulcsfontosságú képesség ahhoz, hogy sikeresen priorizálni tudjuk feladatainkat.
4. Az egészségügyi dolgozóknak gyakran kell döntéseket hozniuk, amikor arról van szó, hogy melyik beteget kell előbb ellátni és milyen sorrendben.
5. Az életünkben mindig vannak olyan teendők, amelyeket előnyben kell részesítenünk és másokat háttérbe kell szorítanunk.
6. A vállalati stratégiában előre meghatározott prioritások segítenek a cégeknek a hatékonyabb célkitűzések elérésében.
7. Az oktatási intézményeknek rendszeresen priorizálniuk kell a diákok igényeit és a tananyag megfelelő átadását.
8. Az ügyfelek elégedettségének biztosítása érdekében a vevőszolgálatnak azonnali választ kell adnia a sürgős problémákra, és ezért prioritást kell adnia ezeknek az eseteknek.
9. A rendőrségnek rendszerint kiemelt figyelmet kell fordítania a bűncselekmények súlyosságára és az elkövetők veszélyességére, hogy hatékonyan priorizálhassák a nyomozásokat.
10. Az egyénnek mindig meg kell fontolnia, hogy milyen szempontok alapján prioritizálja az időt és az erőforrásokat a mindennapi életben.

Rokonértelmű szavak

rangsort állít, előtérbe helyez, preferál, fontossági sorrendet készít, előnyben részesít, prioritást ad

Fonetikus átírás

/prɪˈɔrɪzaːl/

Betűrendben közeli szavak

principális, principátus, princípium, prior, prioritás, priorizál, priusz, privatizáció, privilégium, prizma, priznic,