JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

principátus

principátus szó jelentése

A "principátus" szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben a következő: A "principátus" az ókori Rómában használt rendszer, amelyben a köztársasági rendszer megszűnése után Augustus császár (Kr. e. 27 - Kr. u. 14) hatalma alárendelte a római birodalmat. A principátus egyfajta monarchikus rendszert jelentett, de formálisan továbbra is megmaradtak a köztársaság intézményei és tisztségei. A principátusban az uralkodó hatalma teljes és abszolút volt, de az állam formálisan továbbra is a népképviseleten alapult. Az uralkodónak különleges jogai és tisztségei voltak, mint például a tribunusi hatalom, amely lehetővé tette számára, hogy vétójogot gyakoroljon az állami döntések felett. Emellett Augustus nagy figyelmet fordított a birodalom stabilitására és gazdasági fejlődésére. A principátus kifejezés átvitt értelemben használt fogalomként is jelen van a mai magyar nyelvben. Ilyenkor egy olyan politikai vagy társadalmi rendszert jelölhet, amelyben egy személy vagy csoport meghatározó hatalmat gyakorol, de a formális demokratikus intézmények is fennmaradnak.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "principátus" szó eredete a latin "princeps" szóból származik, ami "első" vagy "vezető" jelentéssel bír. A "princeps" szó eredetileg a római köztársaságban olyan magas rangú politikust jelölte, aki első volt az államfők között, és jelentős politikai és katonai hatalommal rendelkezett.

A principátus fogalmát leginkább Augustus császár (27. előtt – 14. után) vezette be Rómában. Az Augustusi principátus nevű korszakban az addigi köztársasági intézmények megmaradtak formálisan, de Augustus valóságos hatalmat gyakorolt, mint a Római Birodalom első embere. A principátus kifejezés tehát az Augustusi időszakban vált általánossá.

Az "principátus" valójában nemcsak az uralkodó hatalmát jelentette, hanem egy politikai rendszert is, ahol az uralkodó az állam élén állt, de megőrizte a köztársaság látszatát és néhány intézményét. Az új rendszerben az uralkodóra szélesebb jogkörök ruházódtak, mint korábban voltak.

Ezt követően a "principátus" kifejezés a történelemben más uralkodói rendszerekre is alkalmazható lett, amelyek hasonló jellegűek voltak az Augustusi principátushoz.

Szófaja és helyesírása

főnév

Példamondatok

1. A principátus az ókori Rómában a köztársasági rendszer átváltozását jelentette.
2. Augustus Caesar hozta létre a principátust, és ő volt az első római császár.
3. A principátus alatt a hatalom összpontosult a császári trónon, míg a szenátus és más intézmények csupán formális szerepet játszottak.
4. A principátus idején jelentős változások történtek Róma jogrendszerében és gazdaságában is.
5. A principátus korszaka Rómának béke és stabilitás időszaka volt.
6. Az Antoninusok dinasztia idején virágzott leginkább a principátus.
7. A principátusban a császárok személyi kultuszának fontos szerepe volt.
8. Az ókori Róma principátusa mintául szolgált más későbbi birodalmaknak is.

Rokonértelmű szavak

uralkodás, vezetés, főhatalom, uralom, vezérlet, fejedelemség

Fonetikus átírás

/prin-tsi-pa:-tus/

Betűrendben közeli szavak

primogenitúra, primordiális, primus inter pares, primus_inter_pares, principális, principátus, princípium, prior, prioritás, priorizál, priusz,