JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

kontár

kontár szó jelentése

A 'kontár' szó a magyar nyelvben többféle jelentéssel bír. Az alábbiakban bemutatom ezeket: 1. kontár: A szó eredeti jelentése szerint olyan személyt vagy tevékenységet jelöl, amely/aki hanyag, rendezetlen, rendszertelen, összecsapott. Például: "Ez a ruha nagyon kontárul van összevarrva." vagy "Nagyon kontárok lettek az ablakok." 2. kontár: Az utcai árusokat is így nevezik, akik általában olcsó, másodkézből származó vagy kétes eredetű árut kínálnak forgalomba. Gyakran a kontárok illegálisan árusítanak, és gyakran mozgásban vannak, hogy elkerüljék az ellenőrzést. 3. kontár: A 'kontár' szót használhatjuk például egy cikk vagy könyv negatív minősítésére is. Ez esetben azt jelenti, hogy a mű rendezetlenül van megírva vagy szerkesztve, rossz minőségű információkat tartalmaz. Fontos megjegyezni, hogy a 'kontár' szó néha pejoratív értelmű lehet, tehát diszkriminatív módon utalhat valakire vagy valamire.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "kontár" szó eredete a magyar nyelvben meglehetősen bizonytalan. Nincs egyértelmű forrás arra vonatkozóan, hogy honnan származik és hogyan alakult ki.

Az etimológusok több elméletet is felvetettek a szó eredetével kapcsolatban. Az egyik elmélet szerint a "kontár" szó eredete az arab "qantara" vagy a török "kontur" szóból származik, amelyeknek jelentése híd vagy hidak rendszere. Azt feltételezik, hogy a kontár szó eredetileg egy olyan emberre utalt, aki hidakat vagy átkelőket épített.

Egy másik elmélet szerint a "kontár" szó az ómagyar "kántor" vagy az ótörök "kantar" szóból eredeztethető. Ezek a szavak zenei összefüggésekre utalnak, így elképzelhető, hogy a kontár korábban énekkel, zenei tevékenységgel kapcsolatos fogalom volt.

Azonban mivel nincs elegendő bizonyíték ezekre az elméletekre, a kontár szó eredete továbbra is homályos marad.

Fontos megjegyezni, hogy a "kontár" kifejezést ma leggyakrabban pejoratív értelemben használják, és az egyén vagy dolog rendetlenségét, rendezetlenségét, esetlegesen dilettantizmusát jelenti.

Szófaja és helyesírása

ragadvány

Példamondatok

1. Az egész lakást kontárrá tette a gyerek, mindent szétcincált.
2. Nem szeretek olyan emberrel dolgozni, aki mindig kontár munkát végez.
3. A festményt kontáran akarták restaurálni, és végül még jobban elrontották.
4. Nem érdemes olyan ruhát venni, aminek a szabása kontár.
5. A kertemben mindenhol kontárul nőnek a virágok, nem tudom, miért nem fejlődnek rendesen.
6. Az írása annyira olvashatatlan és kontár, hogy alig lehet megérteni.
7. Az asztalra kontárul pakolták az edényeket, és hamarosan összeomlott az egész.
8. A költözéskor sokszor olyan kontár dobozokat találtam, amikben összekeveredtek a holmik.
9. Nagyon unom már ezt a kontár projektmunkát, semmi előrehaladás nincs vele.
10. A hajfestékkel való próbálkozás eredménye egy kontár hajszín lett, ami semmi hasonlóságot nem mutatott a kívánt árnyalattal.

Rokonértelmű szavak

képzetlen, ügyetlen, ügyefogyott, dilettáns, amatőr, gyámoltalan

Fonetikus átírás

/kon-taːr/

Betűrendben közeli szavak

konszignáció, konszolidáció, konszolidál, kontaktus, kontamináció, kontár, kontempláció, kontemplatív, konteó, kontextus, kontinentális,