JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

kontemplatív

kontemplatív szó jelentése

A "kontemplatív" szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben a következőképpen definiálható: A "kontemplatív" jelentése: elmélkedő, gondolkodó, mélyen elmerülő. A "kontemplatív" fogalma: A kontemplatív személy olyan egyén, aki hajlamos mélyebb elmélkedésre és gondolkozásra. Számára fontos az elmélyülés, a belső csend és a spirituális élmények megélése. Gyakran törekszik arra, hogy kiszakadjon a mindennapi zajból és időt szánjon az önreflexióra, a belső harmónia megtalálására. A kontemplatív szemléletű emberek általában nyitottak az önismeretre és az élet mélyebb értelmeinek felfedezésére.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "kontemplatív" szó a latin "contemplativus" szóból ered, amelynek jelentése "megfigyelő" vagy "elmélkedő". A latinban a "contemplatio" szó jelentése "szemlélés" vagy "elmélkedés".

A "contemplativus" kifejezés a középkori latinban vált ismertté, és az egyházi irodalomban kezdett elterjedni. Az egyházi életben a kontemplatív rendek olyan szerzetesrendeket jelöltek, akik inkább az elmélkedésre és imádságra koncentráltak, mintsem hogy aktív tevékenységet végezzenek. Ezek a rendek az elmélkedő életmódra és a spirituális fejlődésre helyezték a hangsúlyt.

Az angol nyelvben először a 17. században jelent meg a "contemplative" szó, amelyet eredetileg az egyházi rendek tagjaira alkalmaztak. Később azonban általánosabb értelemben is használni kezdték, hogy olyan embereket vagy tevékenységeket írjanak le, akik vagy amelyek elmélyülten gondolkodnak, reflektálnak vagy elmélkednek valamin.

Ezért a "kontemplatív" jelző ma már általánosan használt kifejezés lett olyan tevékenységek vagy személyek leírására, akik vagy amelyek elmélkednek, belső gondolataikkal foglalkoznak, vagy mélyen elmerülnek valamilyen dologban.

Szófaja és helyesírása

melléknév

Példamondatok

1. A kontemplatív személyek gyakran keresik a magányt, hogy jobban elmerüljenek gondolataikban.
2. Az őszi táj kontemplatív hangulatot árasztott, amikor a csendes erdőben sétáltam.
3. Az órákat tartó meditáció kontemplatív állapotba helyezett, és segített kikapcsolni a külvilágot.
4. A könyvtárban való olvasás mindig egy kontemplatív tevékenység számomra, amelyben teljesen belemerülök az olvasmányomba.
5. Az alkotómunka során gyakran esek egy kontemplatív állapotba, amelyben könnyebben megtalálom a megoldásokat.
6. A naplemente csodálatos látványa minden alkalommal inspirálóan és kontemplatívan hat rám.
7. Az utazás során a hosszú vonatozások lehetőséget adnak arra, hogy elmélyedjek néhány kontemplatív gondolatban.
8. A zen meditáció segít abban, hogy elérjem a kontemplatív állapotot és megtapasztaljam az elmém nyugalmát.
9. Egy csendes séta a tengerparton ideális lehetőséget nyújt arra, hogy kontemplatívan gondolkodjak az életről és az önmagamról.
10. A művészeti galériában való lassú sétálás és a festmények megfigyelése kontemplatív élményt nyújt, amelyben mélyebben megérthetem a művészek alkotásait.

Rokonértelmű szavak

meditatív, elmélkedő, gondolkozó, elmélkedő, reflektív, mélyülő

Fonetikus átírás

/kɔntɛmplɒtiv/

Betűrendben közeli szavak

konszolidál, kontaktus, kontamináció, kontár, kontempláció, kontemplatív, konteó, kontextus, kontinentális, kontingencia, kontingens,