JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

kanonok

kanonok szó jelentése

A 'kanonok' szó a magyar nyelvben egyházi rangot jelöl, azaz egy olyan papot, aki kánonjogilag meghatározott feladatokat lát el. A kanonokok általában nagyobb egyházi közösségek tagjai, és fontos szerepet töltenek be az egyház életében.

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A szó eredete a latin 'canonicus' szóból származik, ami a kánont vagy a szabályzatot jelenti. A keresztény egyházban a kanonokok már az 5. századtól jelen voltak, de a középkorban váltak igazán népszerűvé.

Szófaja és helyesírása

A 'kanonok' szófajilag főnév, helyesírása pedig 'kanonok', azaz csak egy k-vel írjuk.

Példamondatok

Példamondatok: Az új kanonoknak fontos feladatai lesznek az egyház életében. A kanonokok általában nagyobb településeken található templomokban dolgoznak.

Rokon értelmű kifejezések: prépost, apát, apácakövet.

Rokonértelmű szavak

Rokon értelmű kifejezések: prépost, apát, apácakövet.

Betűrendben közeli szavak

kánonjog, kanonizálás, kanonikus, kánon, kanonok, kanta, kántál, kantin, kanton