JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

kanonizálás

kanonizálás szó jelentése

A 'kanonizálás' szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben: A 'kanonizálás' szó jelentése az, hogy valaki vagy valami hivatalosan elismerést kap, és az adott területen, témában vagy műfajban elfogadott, mérvadóvá válik. Ez általában vallásos vagy kulturális értelemben használatos. A kanonizálás fogalma a katolikus egyházban a szentté avatást jelenti. Amikor valakit vagy valamit szentté nyilvánítanak, az azt jelenti, hogy az illető személy vagy dolog különleges helyet foglal el a katolikus hit és imádás rendszerében. Azonban a 'kanonizálás' szó nemcsak a vallási kontextusban használatos. Más területeken is előfordulhat, például az irodalomban, ahol egy író vagy egy művet kanonizálnak, ha azt tartják mérvadónak és fontosnak az adott irodalmi körökben. Ezt általában az idő múlása és a véleményformálók hatása eredményezi.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "kanonizálás" szó eredete a görög kánon szóból ered, amelynek jelentése "szabály" vagy "mérték". A kánon eredetileg egy mérőeszközt jelentett, amely segített az építőknek és művészeknek a pontos méretek meghatározásában.

A keresztény teológiában a kánon kifejezés az Ó- és Újszövetséget tartalmazó könyvek listáját jelenti, amelyeket hivatalosan elfogadottnak tekintenek. Az Ószövetség kanonizálása a zsidó vallásban kezdődött, majd ezt követte az Újszövetség kanonizálása a keresztény egyházakban.

A "kanonizálás" szó használata az általánosabb értelemben a 17. században terjedt el, amikor a katolikus egyház hivatalosan is szentté nyilvánította valaki életét és munkásságát. Ezt követően a szó jelentése kiterjedt más vallási vezetők vagy fontos személyiségek elismerésére is, akiknek élete és tettei példaértékűek lehetnek.

Az "kanonizálás" szó etimológiailag tehát a görög "kánon" szóból ered, amelynek jelentése "szabály" vagy "mérték". Az eredeti jelentésből kiindulva a szó később átvett egy vallási és művészeti kontextust is, és ma már általánosan használják a különböző területeken.

Szófaja és helyesírása

Főnév

Példamondatok

1. A katolikus egyház számos szentet kanonizált az évszázadok során.
2. Az irodalmi kánonizálás gyakran hosszú és vitatott folyamat.
3. A modern művészeti körökben is fontos, hogy egy alkotás elnyerje a kanonizálás státuszát.
4. A kanonizálás során a szakértők alaposan elemzik a művet vagy az egyént, hogy döntést hozzanak a szentté avatásról vagy az alkotás bekerüléséről a kánonba.
5. Az újabb kutatások során több női tudóst is kanonizáltak, akik korábban nem részesültek ebben a megtisztelésben.
6. A kanonizálás segíti az adott mű vagy személy elismerését és hivatalos elfogadását a társadalomban vagy egy adott területen.

Rokonértelmű szavak

szentté avatás, kánonba iktatás, kánonizáció, szentesítés

Fonetikus átírás

/kɑnɔnizɑːlaːʃ/

Betűrendben közeli szavak

kannelura, kannibál, kanóc, kánon, kanonikus, kanonizálás, kánonjog, kanonok, kanópuszedény, kanta, kántál,