JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

prudencia

prudencia szó jelentése

A "prudencia" szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben a bölcsesség, okosság, előrelátás vagy éberség kifejezése. Ez a szó arra utal, hogy valaki rendelkezik azzal a képességgel, hogy jól látja előre a következményeket és megfelelő döntéseket hozzon az élet különböző területein. A prudencia egyfajta ésszerűséget és óvatosságot jelent, amely lehetővé teszi az embernek, hogy elkerülje a felelőtlen vagy veszélyes cselekedeteket, és helyesen járjon el a mindennapi helyzetekben. A prudencia tehát egy fontos tulajdonság, amely segít az egyénnek navigálni az élet kihívásaiban és sikeresen kezelni azokat.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "prudencia" szó eredete a latin "prudentia" szóból származik. A latin szó jelentése 'okosság', 'bölcsesség' vagy 'megfontoltság'. A "prudentia" egyenesen az ókori római jog és filozófia területéről származik, és a következőképpen alakult ki.

A latin "prudens" jelentése 'okos', 'bölcs', vagy 'megfontolt'. Ez a szó visszavezethető az indo-európai gyökérre, amelynek jelentése "előre látni", vagy "megérteni". Ez a gyökér megtalálható más nyelvekben is, például a görögben (pronoia), az angolban (prudence) és a francia nyelvben (prudence).

Az ókori Rómában a prudentia egy olyan tulajdonság volt, amelyre nagy hangsúlyt fektettek, különösen a jogászok és politikusok esetében. A prudentia képessége arra való, hogy megfelelő döntéseket hozzon, előre lássa a következményeket és megértse az adott helyzetet.

A középkorban és az azt követő időszakban a "prudencia" fogalma továbbra is fontos maradt, de már inkább erkölcsi és vallásos értelművé vált. A keresztény tanításban a prudencia az egyik négy erény közé tartozott, amelyeket a tökéletes lelki élet eléréséhez szükségesnek tartottak.

A "prudencia" szó tehát hosszú története során átment különböző változásokon és jelentéseken. Ma is használjuk, hogy kifejezzük a bölcsességet, megfontoltságot és okosságot.

Szófaja és helyesírása

főnév

Példamondatok

1. A prudencia az élet minden területén fontos, segít elkerülni a hibákat.
2. A jó vezetők rendelkeznek a szükséges prudenciával ahhoz, hogy helyes döntéseket hozzanak.
3. A prudencia azt tanítja nekünk, hogyan kell felelősségteljesen gazdálkodni a pénzzel.
4. Az üzleti világban a prudencia elengedhetetlen ahhoz, hogy elkerüljük a kockázatokat és sikeresek legyünk.
5. A prudencia arra int bennünket, hogy gondoljunk előre és mérlegeljük a lehetőségeket mielőtt döntést hozunk.
6. Az érett emberek általában nagyobb mértékben rendelkeznek prudenciával, mint a fiatalabbak.
7. A prudencia segít abban, hogy megőrizzük az egészségünket és kerüljük a veszélyes helyzeteket.
8. Az óvatosság és prudencia gyakran jár kéz a kézben, hiszen mindkettő arra ösztönöz, hogy vigyázzunk magunkra és másokra.
9. A bölcs emberek mindig figyelembe veszik a prudenciát, mielőtt cselekednének vagy megszólalnának.
10. A jogi szakmában a prudencia az alapvető követelmény ahhoz, hogy hatékonyan képviseljük ügyfeleink érdekeit.

Rokonértelmű szavak

megfontoltság, óvatosság, körültekintés, elővigyázatosság, előrelátás

Fonetikus átírás

/pruðenθja/

Betűrendben közeli szavak

proximális, prozódia, prozopagnózia, prücsök, prűd, prudencia, prudenciális, prudens, prünella, pruszlik, pszalmusz,