JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

prozódia

prozódia szó jelentése

A 'prozódia' szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben azt jelenti, hogy a beszéd ritmusa, hangsúlya, hanglejtése és intonációja. Ez a szó az előadók, színészek, énekesek és tanárok számára fontos, mivel segít nekik abban, hogy hatékonyabban kommunikáljanak és jobban megértsék az üzenetüket a hallgatók.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A szó kialakulása a görög 'prosodía' szóból ered, ami annyit jelent, hogy 'hangsúly'.

Szófaja és helyesírása

A 'prozódia' szónak főnévi alakja van, így helyesírása nagybetűvel kezdődik és nincs ragozása.

Példamondatok

Példamondatok:

- Az előadásomban nagyon odafigyelek a prozódiára.
- A gyerekeknek fontos megtanulniuk a helyes prozódiát az olvasás során.
- Az énekeseknek kiemelten fontos a prozódia betartása ahhoz, hogy jól hangzanak a dalok.

Rokonértelmű szavak

Rokon fogalmak:- Hangsúly

- Hanglejtés

- Artikuláció

- Intonáció

- Rím.

Betűrendben közeli szavak

provizórium, provokáció, provokatív, proxemika, proximális, prozódia, prozopagnózia, prücsök, prűd, prudencia, prudenciális,