JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

dependens

dependens szó jelentése

A "dependens" szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben az alábbiak szerint értelmezhető: 1. Függő, alárendelt személy vagy dolog: Olyan személy vagy dolog, amely másnak azért létezik, mert egy másik személy vagy dologtól függ. Például egy alkalmazott a munkaadójától függ, ezért ő a munkaadója dependense. 2. Pénzügyi támogatást kapó személy: Egy családban vagy háztartásban az a személy, aki anyagi segítséget vagy támogatást kap más családtagtól. Például egy gyermek a szüleitől függ anyagilag, ezért ő a szülei dependense. 3. Szociológiai fogalom: Azokat az embereket jelenti, akik társadalmilag és gazdaságilag függenek másoktól. Ezek lehetnek például idős emberek, akik nem tudnak önállóan megélni, és rászorulnak mások segítségére. 4. Nyelvtudományi értelemben: Egy kifejezés vagy szókapcsolat része, ami csak egy másik kifejezéshez kapcsolódva értelmezhető. Például egy mondatban a "fut" igét csak a "gyorsan" melléknévvel együtt használva lehet értelmezni ("gyorsan fut"), tehát az "fut" dependens a "gyorsan"-ra. Fontos megjegyezni, hogy a "dependens" szó más összefüggésekben is előfordulhat és más jelentésekkel is bírhat a magyar nyelvben. A fent említett jelentéseken kívül például az angolból átvett "dependens" szószedet is létezik, ami az adott szóhoz tartozó definíciókat és használati példákat tartalmazza.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "dependens" szó a latin "dependentis" alakjából származik, amely az "dependere" igéből képzett melléknév. Az "dependere" jelentése "függ valamitől vagy valakitől".

Az "dependere" kifejezés az "de-" előtaggal és a "pendere" ige alapjával van összetéve. Az "de-" előtag azt jelenti, hogy valami ki van fejezve, ki van vágva vagy el van választva valamiből. A "pendere" ige pedig azt jelenti, hogy lógni vagy függeni.

A "dependens" szó tehát eredetileg arra utalt, hogy valami vagy valaki másra támaszkodik vagy függ tőle. A jelentése azonban kibővült és általánosabb lett az idők során, és most már általában a valamiben vagy valakiben való függőséget vagy alárendeltséget fejezi ki.

Szófaja és helyesírása

melléknév

Példamondatok

1. A kisgyermek anyjára nagyon dependens, mindig csak vele akar lenni.
2. Az idős ember függővé vált a gyógyszerektől, nagyon dependens lett rájuk.
3. A munkahelyemen sok feladatot csak mások segítségével tudok elvégezni, így dependens vagyok másokra.
4. A házaspár kapcsolata nagyon egészséges, nincsenek egymásra dependensek, de mégis jól együttműködnek.
5. Az alkoholista emberek gyakran lesznek dependensek a szeszes italokra, és nem tudnak nélkülük élni.
6. Amióta megtanultam vezetni, sokkal kevésbé vagyok autóval valószínűség szerint más emberekre dependens.
7. A gazdaságban sok ország exportfüggővé válik más országoktól, és ezzel dependensé válik tőlük a gazdasága.
8. Az emberek egészségükben is lehetnek dependensek valamilyen gyógyszerre vagy kezelésre.
9. Sok diák az egyetemen függővé válik a szaktársai jegyzeteitől, és ezáltal dependentté válik tőlük az információk megszerzése terén.
10. Az idős személyek sokszor függenek mások segítségétől a mindennapi tevékenységek elvégzésében, így dependensek másokra.

Rokonértelmű szavak

függő, alávetett, attól függő, szolgálatkész, megbízó, hűséges

Fonetikus átírás

/dɪˈpɛndəns/

Betűrendben közeli szavak

denotatív, dentista, denzitás, deontológia, dependencia, dependens, deperszonalizáció, depléció, depó, deponál, depónia,