JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

szofizmus

szofizmus szó jelentése

A "szofizmus" kifejezés a görög "sophosz" (bölcs) szóból ered, és a magyar nyelvben olyan érvelési vagy beszédmódot jelent, amely látszólag logikusan és értelmesen hangzik, de valójában téves vagy megtévesztő. A szofizmus tehát egy olyan beszédmód, amelynek célja a figyelemelterelés vagy az általános megtévesztés. A szofizmus lehet olyan érvelési hiba, amikor látszólag logikus következtetéseket von le valaki, de ezeket hamis alapokon vagy hiányos információkon alapozza. Például: "Minden macska négy lábon jár. Az asztal négy lábon áll. Tehát az asztal egy macska." Ez a szofizmus a közös tulajdonság tévedésén alapul. A szofizmusnak lehet retorikai vonatkozása is, amikor valaki olyan megfogalmazást használ, ami látszólag logikus és értelmes, de valójában üres vagy semmitmondó. Például: "Egyetlen dolgot tudok csak: hogy semmit sem tudok." A szofizmussal történő érvelés gyakran arra irányul, hogy téves képet adjon vagy manipuláljon másokat. Az ilyen típusú érvelés azért veszélyes, mert könnyen megtéveszthetővé teszi az embereket, akik könnyen elhagyhatják a logikus gondolkodást és téves információkra alapozott következtetéseket húzhatnak le.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "szofizmus" szó eredete az ógörög "sophismos" szóból származik, amelynek jelentése "okoskodás", "helyeselés" vagy "tévútra vezetés". A sophismos szó pedig a "sophistes" szóból ered, ami azt jelenti, hogy "bölcsességet hirdető".

A szofizmus fogalma és kifejezése az ókorban alakult ki. Az első szofisták nevű görög filozófus-csoport voltak, akik a 5. és 4. század között tevékenykedtek. A szofisták híresek voltak retorikai képességeikről és érvelési technikáikról, amelyeket elsősorban azért használtak fel, hogy meggyőzzék hallgatóikat saját álláspontjuk helyességéről.

A szofisták gyakran olyan érveket és trükköket használtak, amelyek célja nem feltétlenül az igazság megállapítása volt, hanem inkább arra törekedtek, hogy a vitát nyerjék vagy másokat befolyásoljanak. Ennek eredményeként sokan azt gondolták róluk, hogy manipulatívak és morálisan kétségesek.

Az idők során a szofizmus kifejezést egy általánosabb értelemben is használni kezdték, hogy kifejezzék az olyan hamis érvelési technikákat vagy trükköket, amelyek a valóság eltorzítására vagy manipulálására irányulnak.

Betűrendben közeli szavak

szófaj, szofista, szofisztika, szofisztikált, szofisztikus, szofizmus, szöglet, szögletes, szok, szókapcsolat, szokás,