JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

szkizma

szkizma szó jelentése

A "szkizma" szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben az alábbiak szerint értelmezhető: A szkizma egy vallási vagy ideológiai megosztottságot, szakadást jelent. Egy adott vallási közösség, felekezet vagy csoport belső ellentétei, nézeteltérései miatt alakul ki, amelyek olyan súlyossá válnak, hogy két vagy több irányzat alakul ki belülük. A szkizma általában a hagyományos tanításoktól való eltérésre, a vezetők közötti konfliktusra, a hitelvek, rituálék vagy más vallási gyakorlatok vitás kérdéseire vezethető vissza. A szkizmák következményei nagyon változatosak lehetnek: a közösség feloszlása, új felekezetek vagy csoportok megalapítása, a vallási intézmények megingása stb. A szkizma nemcsak vallási értelemben használt fogalom. Az ideológiai, politikai vagy társadalmi megosztottságokra is alkalmazható. Például egy politikai párt belső konfliktusai vagy egy társadalmi csoport eltérő nézetei is okozhatnak szkizmát. Összefoglalva, a "szkizma" szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben egy vallási vagy ideológiai megosztottságot, szakadást jelöl, amikor egy közösség vagy csoport belső ellentétei olyan mértékűvé válnak, hogy két vagy több irányzat alakul ki belülük.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "szkizma" szó eredete a görög "schisma" (σχίσμα) szóból származik, amelynek jelentése "hasadás", "szakadás". Ez a görög szó eredetileg az "schizein" (σχίζειν) igéből származik, ami "hasítani", "szakítani" jelentést hordoz.

A szó kialakulása és elterjedése az ókori Görögországban kezdődött, és azután terjedt el a latin nyelvben is. A latinban a szó alakja "schisma" volt, majd a középkorban a latinból átvéve került be más nyelvekbe, például az angolba és a francia nyelvbe.

A szkizma fogalma először vallási értelemben jelent meg, amely egyházak vagy vallási közösségek megosztottságát, szakadását fejezi ki. Az első dokumentált használata a Bibliában található, ahol Szent Pál levelében említi az egyházban kialakult szkizmákat és ezek káros hatásait.

Az "szkizma" fogalma később általánosabb értelemben is használatos lett, amikor bármilyen társadalmi vagy politikai csoportosulás szétválásáról vagy megosztottságáról beszélünk.

Összességében a "szkizma" szó eredete és kialakulása a görög nyelvre vezethető vissza, majd terjedt el más nyelvekben is, jelentése pedig a hasadást vagy szakadást fejezi ki.

Betűrendben közeli szavak

szívszélhűdés, szkenner, szkepszis, szkeptikus, szkiff, szkizma, szklerózis, szleng, sznob, sző, szo_bekuldese,