JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

nulla

nulla szó jelentése

A 'nulla' szó a magyar nyelvben többféle jelentéssel és fogalommal rendelkezik: 1. Matematikában: A nulla a legkisebb egész szám, amelyet általában a 0 szimbólummal jelölünk. A nulla nélkülözhetetlen a matematikai műveletekben, például összeadásban, kivonásban és szorzásban. 2. Sportban: A nulla az eredményjelzőn azt jelzi, hogy egy csapat vagy versenyző nem szerzett pontot vagy gólt a mérkőzés vagy verseny során. 3. Társadalomban: A 'nulla' szó gyakran használjuk arra, hogy valamit hiányt, hiúságot vagy értéktelenséget fejezzünk ki. Például "nulla értékű" vagy "nulla haszon". 4. Nyelvhasználatban: A 'nulla' szó gyakran használjuk arra is, hogy semmitmondó választ, cselekedetet vagy információt jelezzünk. Ez akár pozitív vagy negatív értelemben is lehet, attól függően, hogy milyen kontextusban használjuk. Fontos megjegyezni, hogy ezek csak néhány általánosan elfogadott jelentési és fogalmi körök a 'nulla' szóra vonatkozóan, és a szó használata változhat az adott kontextustól és szövegtől függően.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "nulla" szó a latin "nullus" szóból ered, ami "semelyik", "egyik sem" jelentést hordoz. Az ókori rómaiak használták ezt a kifejezést a hiányra vagy semmire utalva.

Az etimológia szerint a "nulla" szó egy összetett alakúszó, amely a latinos "ne-" és "-ulla" ragokból tevődik össze. A "ne-" előtag a tagadást fejezi ki, míg az "-ulla" rag jelentése "kicsi" vagy "csekély". Tehát a "nulla" szó eredetileg azt jelentette, hogy "nem kis", vagyis semmi.

A nullával való számolás és matematikai műveletek használata az ókori görögök és hinduk közötti kapcsolatok során terjedt el. Az ókori görögök nem ismerték fel a nulla fogalmát, de a hindu matematikusok bevezették a nulla fogalmát és hasznosították matematikai műveletekben. A nulla fontossága később az arab matematikusok által történt terjesztés során vált nyilvánvalóvá.

A középkorban az arab matematikusok és tudósok hozták be Európába a nullát, és ezáltal megteremtették az alapjait az arab számrendszernek is. A nullát először a "zephirum" vagy "cifra" szóval jelölték, ami az arab "sifr" szóból ered, és annyit jelent, hogy "üres". Később ez a kifejezés változott az olaszoknál a "zero"-vá, majd onnan terjedt el az angol nyelvbe és más nyelvekbe is.

A "nulla" szó tehát egy hosszú történeten keresztül került be a modern nyelvekbe, és ma már világszerte használják a számításokban és matematikai műveletekben.

Szófaja és helyesírása

számjegy

Példamondatok

1. Az eredmény nulla volt, tehát döntetlen lett a mérkőzés.
2. A számítógépem memóriájának közel nulla százaléka szabad.
3. A bankban a számlám egyenlege nulla forint.
4. A gyerek még csak nulla éves, de már elkezdett beszélni.
5. nulla toleranciát hirdettek az ittas vezetés ellen.
6. Az előadásra sajnos csak nulla ember jött el.
7. Az időjárás előrejelzés szerint nullás fokokra hűl le az éjszaka.
8. Ebben a városban nulla bűnözés van, rendkívül biztonságosnak tartják.
9. A tanuló teljesítése a teszten közelített a nullához.
10. A projekt több hónapos munka után a semmibe vesző nullába futott ki.

Rokonértelmű szavak

semmi, semmit, üres, hiány, nulla érték, zéró

Fonetikus átírás

/'nulːɒ/

Betűrendben közeli szavak

nudli, nugát, nukleáris, nukleon, nukleusz, nulla, nullapotenciál, nullszaldó, numera, numerikus, numerikus apertúra,