JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

nukleusz

nukleusz szó jelentése

A 'nukleusz' szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben az alábbiak szerint adható meg: A nukleusz egy biológiai fogalom, amely a sejtek központi részét jelenti. A sejtmagot, azaz a nukleuszt általában a sejt legnagyobb és legfontosabb szerveződési egységének tekintik. A nukleusz két fő alkotórészből áll: a genomot tartalmazó DNS-ből (dezoxiribonukleinsav) és a kromoszómákból, amelyek a DNS molekulák rendezett formája. A nukleusz fontos szerepet játszik az öröklődésben és az anyagcsere folyamatokban. Emellett a 'nukleusz' szót használják más tudományterületeken is, például az atomfizikában és a kozmológiában. Az atommagot, vagyis az atom központi részét is nevezhetjük nukleusznak. Az atommag töltött részeinek, protonoknak és neutronoknak van itt helyük. Ezen kívül a csillagászatban is alkalmazzák ezt a fogalmat: egy galaxis központi részét nevezik nukleusznak. Összességében tehát a 'nukleusz' szó jelentése és fogalma magában foglalja a sejtmagot, az atommagot vagy egy galaxis központi részét.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "nukleusz" szó eredetileg a görög nyelvből származik, és az ógörög "núkleosz" (νύκλεος) kifejezésből ered. Ez a szó jelentése "mag" vagy "csíra". A "núkleosz" szó maga is a "nux" (νύξ) szóból ered, ami azt jelenti, hogy "dió".

A növényvilágban használták először a "nukleusz" kifejezést, hogy leírják a sejtek központi részét vagy magját. A sejtmag fontos szerepet játszik az öröklődésben és az anyagcserében. A sejtmagban található DNS és más genetikai anyagok felelősek az örökítő információk tárolásáért.

Később, a biológiai fogalom mellett, a fizika és más tudományterületek is átvették ezt a kifejezést. A fizikában a nukleusz egy atommagot jelent, amely az atomban található pozitív töltésű protonokat és semleges töltésű neutronokat tartalmazza.

Összességében tehát a "nukleusz" szó eredete a görög nyelvben található, és eredetileg a növényi sejtek központi részét vagy magját jelentette. A szó későbbi terjedése során a fizikában és más tudományterületeken is használatos lett.

Szófaja és helyesírása

főnév

Példamondatok

1. A nukleusz a sejt központi része, ahol találhatók a sejtmagok.
2. A nukleusz felelős az örökítőanyag, azaz a DNS tárolásáért és átadásáért.
3. A nukleuszban zajlik a sejtosztódás folyamata.
4. Az emberek és állatok sejtjeiben is megtalálható a nukleusz.
5. A nukleusz fontos szerepet játszik az anyagcsere folyamatokban is.
6. A sejtben lévő nukleuszban találhatók a riboszómák is, amelyek fehérjeszintézisben vesznek részt.
7. A nukleuszban találhatók azok az információk, amelyek meghatározzák egy élőlény tulajdonságait és működését.
8. A sejtosztódás során a nukleusz felosztódik, és az új sejtekbe is bekerül egy-egy darab belőle.
9. A növényekben és gombákban több nukleusz is lehet egyetlen sejtben.
10. A nukleuszon belül találhatók a kromoszómák, amelyek hordozzák az örökítő információt.

Rokonértelmű szavak

maghasadás, atommag, magtörzs, magközpont

Fonetikus átírás

/[ˈnuklɛusz]/

Betűrendben közeli szavak

nubuk, nudli, nugát, nukleáris, nukleon, nukleusz, nulla, nullapotenciál, nullszaldó, numera, numerikus,