JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

liferál

liferál szó jelentése

A "liberál" szó a magyar nyelvben két különböző jelentéssel rendelkezik. 1. Politikai értelemben: A liberális politikai ideológiát vagy nézeteket valló személyt vagy politikai irányzatot jelenti. A liberálisok általában olyan értékeket képviselnek, mint az egyén szabadsága, az emberi jogok tisztelete, a demokrácia és a piacgazdaság. Fontosnak tartják az egyéni felelősséget és az állam szerepének korlátozását. A liberális politikai irányzatok többnyire közvetlenül vagy közvetve kapcsolódnak a polgári jogok és szabadságjogok védelméhez. 2. Gazdasági értelemben: A liberális gazdaságpolitika az állami beavatkozás minimalizálását, a piacgazdaság elvének alkalmazását és a gazdasági szabadságot hirdeti. A liberális gazdaságpolitika szerint a piac önkormányzó és szabályozó ereje optimálisan működik, ha minimális állami beavatkozással biztosítja a versenyt, az innovációt és a hatékony erőforrás-allokációt. Összességében a "liberál" szó jelentése a magyar nyelvben a politikai és gazdasági szabadság elvének híveit vagy az általuk vallott ideológiát jelöli.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "liferál" szó eredetileg a latin "liberalis" kifejezésből származik, ami annyit jelent, hogy "szabad". Az elterjedése azonban a középkori Európában történt.

A liberális gondolkodás először a 18. századi felvilágosodás idején terjedt el. A liberálisok olyan eszmék hívei voltak, amelyek elutasították a korlátozott és abszolutista hatalmat, és helyette a polgári szabadságjogokat és az egyéni szabadságot hangsúlyozták.

A "liferál" kifejezés magyar nyelvre való átvétele valószínűleg a 19. századi liberalizmus térhódításával függött össze. A 19. században Európa több országában, köztük Magyarországon is megjelentek a liberális eszmék és mozgalmak, amelyek az egyéni jogokat, a polgári szabadságjogokat és a demokratikus értékeket képviselték.

Az "liferál" jelentése az eltelt idő során változhatott és bővülhetett. Az eredeti liberális eszmék mellett ma már gyakran használjuk politikai vagy gazdasági összefüggésekben, hogy jelölje a nyitott és toleráns gondolkodást, a szabadságjogok tiszteletben tartását, vagy akár a gazdasági liberalizmust.

Összességében tehát a "liferál" szó eredete és kialakulása a latin "liberalis" kifejezésre vezethető vissza, amelynek jelentése "szabad". A liberális eszmék terjedése és fejlődése középkori Európában és az azt követő évszázadok során alakította ki azt a jelentést és szerepet, amit ma a "liferál" szó hordoz.

Szófaja és helyesírása

A "liferál" szó egy főnév.

Példamondatok

1. A politikai filozófiában a liberál elmélet az egyéni szabadság és az egyenlőség támogatásán alapul.
2. Az új liberál kormányzat célja a gazdasági szabadság és a versenyképesség előmozdítása.
3. A liberál értelmiségiek kiállnak a véleményszabadság mellett, függetlenül attól, hogy egyetértenek-e az adott nézetekkel vagy sem.
4. Az Európai Unió tagországainak többsége liberál gazdasági modellt követ, amely a piacgazdaság és a szabad kereskedelem elvein alapul.
5. A liberál jogrendszerekben az emberi jogok és a polgári szabadságjogok védelme központi szerepet kap.
6. A liberál pártok gyakran hangoztatják, hogy a társadalom fejlődésének és javulásának alapvető feltétele az egyéni szabadság és az állami beavatkozás minimalizálása.
7. A liberál értékrend szerint minden embernek joga van arra, hogy maga döntsön saját élete felett, amíg nem sért mások jogait vagy szabadságát.

Rokonértelmű szavak

szabadelvű, liberális, progresszív, szabadgondolkodó, szabadságszerető

Fonetikus átírás

/lifɛraːl/

Betűrendben közeli szavak

lícium, líd, lidérc, lidércnyomás, liezon, liferál, Ligatúra, liget, lignifikáció, lik, likvid,