JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

kvantitatív

kvantitatív szó jelentése

A "kvantitatív" szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben: A "kvantitatív" szó a mennyiséggel, adatokkal, mérhető jellemzőkkel foglalkozik. A jelentése tehát azt jelenti, hogy valami mennyiségileg, numerikusan mérhető vagy kifejezhető. A kvantitatív jellemzők olyan adatok vagy információk, amelyeket számokkal lehet kifejezni vagy mérni. Például a pénzmennyiség, a lakosság száma, a termékek ára, az időtartam vagy a méret kvantitatív adatokhoz tartoznak. A kvantitatív fogalom gyakran használt a tudományos kutatásokban és elemzésekben is. kvantitatív vizsgálatok során adatokat gyűjtenek és elemzik statisztikai módszerekkel, hogy objektív és megbízható következtetéseket vonjanak le. Az ilyen típusú kutatásokban gyakran használnak kérdőíveket vagy megfigyeléseket az adatgyűjtésre. Összefoglalva, a "kvantitatív" szóval arra utalunk, hogy valami mennyiségi információval rendelkezik, ami numerikus értékkel vagy adattal jellemezhető.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "kvantitatív" szó a latin "quantitas" szóból ered, ami "mennyiség" vagy "mérték" jelentéssel bír. A latin szó visszavezethető a latin "quantus" (mennyi) szóra, ami ógörög eredetre vezethető vissza. Az ógörögben a "quantos" (ποσός) szó hasonló jelentéssel bírt, és ez pedig az ógörög "posis" (ποσίς) szóból alakult ki.

A "kvantitatív" kifejezés tehát a mennyiséget vagy mértéket jelenti, és a tudományos vagy matematikai területeken gyakran használják a mennyiségi elemzésekre vagy adatokra utalva.

Szófaja és helyesírása

melléknév

Példamondatok

1. A kvantitatív kutatás során nagy mennyiségű adatot gyűjtünk és elemzünk.
2. A kvantitatív módszerek segítségével pontosan mérhetőek a jelenségek.
3. A kvantitatív elemzés alapján arra lehet következtetni, hogy a termék népszerűsége nőtt az elmúlt hónapban.
4. Az oktatásban használatos kvantitatív értékelési módszerek objektív eredményeket nyújtanak.
5. A vállalati stratégia kidolgozásához fontos a kvantitatív piaci kutatás elvégzése.
6. A kvantitatív adatok alapján megállapítható, hogy a fiatalok inkább online vásárolnak, mint hagyományos boltban.
7. A pénzügyi elemzők gyakran használnak kvantitatív modelleket a részvények értékének becslésére.
8. A kvantitatív vizsgálatok segítenek megérteni a társadalmi jelenségek statisztikai összefüggéseit.
9. Az egészségügyi szervezetek gyakran végeznek kvantitatív kutatásokat, hogy meghatározzák az egészségügyi problémák kiterjedtségét.
10. A közvélemény-kutatások során kvantitatív módszereket alkalmaznak a válaszadók preferenciáinak meghatározására.

Rokonértelmű szavak

mennyiségi, mérhető, számszerű, numerikus

Fonetikus átírás

[kvɒntitɒtiv]

Betűrendben közeli szavak

kvadrát, kvalifikáció, kvalifikál, kvalitás, kvalitatív, kvantitatív, kvantor, kvantum, kvantumelmélet, kvart, kvártély,