JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

kvadrát

kvadrát szó jelentése

A "kvadrát" szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben: A "kvadrát" szó alatt általában egy négy oldalú, egyenlő oldalú négyzetet értünk, amelynek minden oldala és szöge 90 fok. A kvadrát a sík geometria alapvető alakzata, és számos tulajdonsággal rendelkezik. A területe a négy oldal hosszának négyzetével egyenlő, és a kerülete a négy oldal hosszának összege. Emellett a kvadrát szimmetriás is, mivel bármelyik tengelye mentén tükrözve ugyanazt az alakot kapjuk. A "kvadrát" szó használható matematikai fogalomként is, például a második hatványra emelésre utalva. Ez azt jelenti, hogy egy számot önmagával szorozva kapjuk az eredményt. Például 3^2 = 3 * 3 = 9. Emellett "kvadrát" kifejezésként használható más területeken is, mint például az építészetben vagy a zenei jelölések között.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "kvadrát" szó eredete a latin "quadratus" szóból származik, ami azt jelenti, hogy "négyzet alakú". A latin szó megint az ógörög "tetrátosz" szóból ered, ami ugyancsak "négyzet alakú" jelentést hordoz.

Az ógörögben a "tetra-" előtag a "négy" számot jelenti, míg a "-tatosz" utótag pedig az "alakú" vagy "formájú" jelentést hordozza. Tehát összeadva a két részt, azt kapjuk, hogy a "tetrátosz" átvéve a latin nyelvbe és onnan a magyarba mint "kvadrát", azaz "négyzet alakú".

A kvadrát szó tehát arra utal, hogy valami négyzet alakú vagy négy oldala és négy szöge van. A kifejezéset leginkább matematikai és geometriai értelemben használják, amikor például egy négyzet oldalhosszáról vagy területéről van szó.

Szófaja és helyesírása

Főnév

Példamondatok

1. A négyzet területe megegyezik a négyzet oldalának a négyzetével.
2. A kertben egy nagy, szép kvadrát alakú medence található.
3. A matematika órán megtanultunk számokat hatványozni, például 2-nek a második hatványát kvadrátnak nevezzük.
4. A négyzet alakú táblák egyszerűbbek a téglalap alakú tábláknál.
5. A kvadrát egy speciális esete a téglalapnak, hiszen minden oldala ugyanolyan hosszú.
6. Az építész terve szerint az új ház homlokzata négyzet alakú ablakokkal lesz díszítve.
7. A geometria tanórákon sokat gyakoroltuk a kvadrátok és téglalapok rajzolását.
8. Az iskolaudvaron egy színes, mozaik mintázattal díszített kvadrátot festettek.
9. Az egyik játékban feladatom volt az összes kvadrátot megtalálni a képen.
10. A könyvespolcon szépen elrendeztem a könyveket, úgy hogy mindegyiknek a hátuljára felragasztottam egy színes kvadrátot.

Rokonértelmű szavak

négyzet, négyszög, tetőforma

Fonetikus átírás

[kvɒdrɑːt]

Betűrendben közeli szavak

kutyus, küzd, küzdelem, kuzin, kvadráns, kvadrát, kvalifikáció, kvalifikál, kvalitás, kvalitatív, kvantitatív,