JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

koincidencia

koincidencia szó jelentése

A "koincidencia" szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben a következő: A "koincidencia" szó azonos időben, helyen vagy eseményben bekövetkező véletlen egybeesést, találkozást jelent. Ez lehet olyan helyzet, amikor két vagy több dolog véletlenül egyszerre történik vagy találkozik egymással anélkül, hogy közöttük ok-okozati összefüggés lenne. A koincidenciák gyakran hihetetlennek vagy meglepőnek tűnnek, és sokszor különleges élményeket nyújtanak az embereknek. A koincidenciák ide tartozhatnak például az életünkben előforduló véletlen találkozások, hasonló gondolatok vagy álmok, meglepő egybeesések a sorsunkban vagy akár az időjárásban. Bár ezek a véletlen egybeesések nincsenek ok-okozati összefüggésben egymással, sok emberben felmerülhet a kérdés, hogy vajon van-e mögöttük valamilyen rejtett jelentés vagy erő. A koincidenciák gyakran inspirálóak lehetnek és megfoghatatlannak tűnhetnek. Sokan hisznek abban, hogy ezek az egybeesések segíthetnek nekik elindulni egy új úton vagy ráébreszthetik őket valamilyen rejtett összefüggésre az univerzumban. Mások egyszerűen csak élvezik ezeket a véletlen egybeeséseket, mint érdekes és meglepő eseményeket az életben. A koincidencia fogalma tehát a magyar nyelvben arra utal, hogy két vagy több dolog véletlenül egybeesik időben vagy helyen anélkül, hogy közöttük ok-okozati összefüggés lenne.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "koincidencia" szó eredete a latin "coincidentia" szóból származik. A "coincidentia" a "co-" előtaggal (ami együttműködést, közösséget jelent) és az "incidens" igéből származik, ami annyit jelent, hogy "beleesik" vagy "megesik". Tehát a "koincidencia" eredetileg azt jelentette, hogy két dolog véletlenül egy időben történik vagy találkozik.

A kifejezést először a matematikában használták a 17. században, hogy leírják azon eseteket, amikor két vagy több pont véletlenül egybeesik egy térben vagy időben. A matematika területén a koincidencia továbbra is azt jelenti, hogy két vagy több objektum pontosan ugyanabban az időpontban vagy helyen van.

Az idővel a koincidencia fogalma általánosabb értelemben is elterjedt a mindennapi nyelvben. Most már nem csak az objektumok fizikai találkozását vagy összetalálkozását jelenti, hanem bármilyen véletlenszerűen bekövetkező eseményt vagy kapcsolatot is leírhat vele az emberi élet különböző területein.

Összességében tehát a "koincidencia" szó eredetileg a latinból származik, és a "coincidentia" kifejezésből ered, ami annyit jelent, hogy véletlenül egy időben történik vagy találkozik.

Szófaja és helyesírása

Főnév

Példamondatok

1. A két barátomnak ugyanabban az időpontban születtezett a gyermeke, ez igazán furcsa koincidencia volt.
2. Éppen arra jártam, amikor véletlenül összefutottam egy régi iskolatársammal. Ez volt az első koincidencia, mióta elköltöztünk.
3. Aznap reggel elkéstünk a buszról, és amikor végre sikerült feljutnunk egy másikra, rájöttünk, hogy ugyanarra az állomásra szálltunk le, mint az előző busz. Ez egy hihetetlen koincidencia volt!
4. Még soha nem találkoztam ezzel a személlyel az életemben, és most egyszerre mindkettőnknek ugyanaz a könyv volt a kezében. Ez valóban egy különös koincidencia.
5. Éppen beszéltem arról a filmről, amit régóta szeretnék megnézni, amikor hirtelen megjelentek a tévében reklámok róla. Ez egy nagyon szerencsés koincidencia!
6. Amikor megnyitottam az újságot, rögtön belebotlottam a barátnőm nevébe egy cikkben. Kiderült, hogy ő lett az új üzleti partnerem - ez valóban egy furcsa koincidencia volt.
7. Évek óta nem találkoztam ezzel a régi barátommal, és most pont abban a városban találkoztunk, ahol mindketten véletlenül jártunk. Ez egy igazi koincidencia!
8. A könyvtárban rájöttem, hogy ugyanazt a könyvet szeretnénk kikölcsönözni, mint az ismeretlen emberrel, aki épp mellettem állt. Egy kis koincidencia hozott össze minket.
9. Pont aznap döntöttem el, hogy meglátogatom a régi iskolám, amikor véletlenül összefutottam egy volt osztálytársammal az utcán. Ez egy szép koincidencia volt.
10. Amikor elindultam a repülőtérre, véletlenül összetalálkoztam azon az emberen, akivel egy hónapja leveleztem egy online fórumon. Ez valóban lenyűgöző koincidencia volt!

Rokonértelmű szavak

egybeesés, véletlen egybeesés, összefallás, együttjárás, megegyezés, egybevágás

Fonetikus átírás

/koincidencia/

Betűrendben közeli szavak

koherens, kohézió, kohó, koholt, kohorsz, koincidencia, koitusz, kokett, kokettál, kókler,