JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

koedukáció

koedukáció szó jelentése

A 'koedukáció' szó a magyar nyelvben az iskolai oktatás vagy képzés olyan forma, melyben fiúk és lányok együtt vesznek részt. A fogalom alapját a "co-" előtag jelenti, ami azt jelenti, hogy 'együtt' vagy 'közösen', míg az "edukáció" szó pedig az oktatást vagy nevelést jelenti. Tehát a koedukáció gyakorlata során fiúk és lányok közösen tanulnak és vesznek részt az oktatásban, ellentétben a nemek szerint elkülönített oktatással, amikor csak fiúk vagy csak lányok vannak jelen az adott oktatási intézményben vagy osztályban.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "koedukáció" szó egy latin eredetű kifejezés, amely a "co-" előtagot és az "educare" igét tartalmazza. Az "educare" jelentése "nevelni" vagy "oktatni". A "co-" előtag pedig azt jelenti, hogy valami közös vagy együtt történik.

A koedukáció fogalma az 1800-as években alakult ki. Korábban a fiú- és lányiskolák különváltak voltak, és csak nemek szerinti elkülönített oktatás volt. Azonban az 1800-as évek végén kezdtek felmerülni azok a gondolatok, hogy a fiúk és lányok közösen tanuljanak.

A koedukáció elterjedése elsősorban az Egyesült Államokban történt meg a 19. század vége és a 20. század eleje során. Az első koedukált középiskola az amerikai Oberlin College volt, amely 1833-ban nyitotta meg kapuit. Ezt követően más amerikai iskolák is áttértek a koedukált oktatásra.

Az "educare" latin eredete arra utal, hogy a koedukáció alapjaiban a fiúk és lányok közös nevelését, oktatását célozza. A szó tehát magában hordozza annak az elgondolásnak az esszenciáját, hogy a nemek közötti együttműködés és kölcsönhatás kívánatos és előnyös lehet az oktatás terén.

Szófaja és helyesírása

főnév

Példamondatok

1. Az iskolában alkalmazott koedukáció rendszerében fiúk és lányok együtt tanulnak.
2. A koedukáció előnye, hogy segíti a nemek közötti kommunikációt és egyenlő bánásmódot.
3. A koedukáció lehetőséget ad arra, hogy a diákok megtanuljanak együttműködni és tiszteletben tartani egymás véleményét.
4. A koedukációs osztályokban azonos esélyeket kapnak a diákok, függetlenül nemüktől.
5. A koedukáció segíthet csökkenteni a sztereotípiákat és előítéleteket a nemek között.
6. Egyre több iskola választja a koedukációt, mivel elismeri annak pozitív hatásait a diákok fejlődésére.
7. A koedukációnak vannak kihívásai is, például az esetleges romantikus kapcsolatok alakulása vagy a figyelemelterelés az ellenkező nem miatt.
8. Az általános iskolákban gyakran alkalmazzák a koedukációt, míg egyes középiskolákban választható az osztályok nemi alapú elkülönítése.
9. A kutatások azt mutatják, hogy a koedukáció hozzájárul a diákok szociális és akadémiai fejlődéséhez.
10. A koedukáció fontos szerepet játszik a nemek közötti egyenlőség előmozdításában az oktatási rendszerben.

Rokonértelmű szavak

vegyes nemű oktatás, fiú-lány együttoktatás, koedukált oktatás, nemi vegyes oktatás

Fonetikus átírás

[kɔɛdukɑ́ːcioː]

Betűrendben közeli szavak

kodependencia, kódex, kodifikáció, kodifikált, ködmön, koedukáció, koefficiens, kofa, kőfal, kófic, kogencia,