JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

kapitulál

kapitulál szó jelentése

A "kapitulál" szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben az, amikor valaki vagy valami feladja, leteszi a fegyvert, vagy aláveti magát egy másik félnek vagy hatalomnak. Ez általában egy harci helyzetben történik, amikor az egyik fél felismeri, hogy nem tud tovább küzdeni vagy ellenállni, és elfogadja a másik fél feltételeit vagy megadja magát. A "kapitulál" szó használható átvitt értelemben is, például akkor, amikor valaki elismeri, hogy nem képes megbirkózni valamivel vagy meghódol egy erősebb, hatékonyabb vagy befolyásosabb hatalom előtt.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A 'kapitulál' szó eredetét a latin "capitulare" igéből eredeztethetjük, ami azt jelenti, hogy "cikkelyekbe foglalni". Ez a szó eredetileg a római jogban és az egyházi jogban jelentett olyan szerződést, amelyben a felek cikkelyekbe foglalták az általuk elfogadott feltételeket.

A középkorban a 'kapitulál' szó jelentése kibővült és átvitt értelmet is kapott. Egyrészt arra utalt, amikor egy hadsereg vagy város elfogadta és elfogadását írásba foglalta az ellenség vagy meghódító hatalom feltételeinek. Másrészt használták akkor is, amikor valaki feladta vagy megadta magát valakinek vagy valaminek.

Az 'kapitulál' szó etimológiája tehát visszavezethető a latin "capitulare" igére, amelynek alapja a "caput", vagyis "fej" szó. A "capitulare" igéből további szavak is származnak, például a "kapitány" vagy a "kapituláció" kifejezés.

Összességében elmondható, hogy a 'kapitulál' szó eredetileg jogi és katonai kontextusban jelentett szerződéskötést vagy feladást, majd később általánosabb értelmet kapott a megadás vagy feladás kifejezésére.

Szófaja és helyesírása

A 'kapitulál' szó szófaját igeként határozhatjuk meg.

Példamondatok

1. A király nem akart feladni, de végül kénytelen volt kapitulálni a túlerővel szemben.
2. A csapatok hosszú és kimerítő csatározás után úgy döntöttek, hogy kapitulálnak.
3. Az ellenfél által okozott veszteségek miatt a hadseregnek nincs más választása, mint kapitulálni.
4. A tárgyalások során a diplomáciai küldöttség úgy döntött, hogy jobb megoldásnak tartják a kapitulációt.
5. A város vezetése meghozta a nehéz döntést, hogy kapitulálnak az ellenség előtt, hogy megmenthessék az életüket és a lakosokét.
6. A hadvezetés megpróbált tovább harcolni, de a katonák elcsigázott állapotban voltak és nem voltak képesek tovább küzdeni, így végül kapituláltak.
7. Az elnök azt mondta, hogy soha nem fogja elismerni az ellenség hatalmát, és inkább kapitulál az utolsó lélegzetéig harcolva.
8. A stratégiai helyzet rosszabbodása miatt a parancsnokság arra utasította a csapatokat, hogy kapituláljanak és vonuljanak vissza a biztonságos területekre.
9. Az ellenség túl nagy túlerővel rendelkezett, így a szövetséges erők kénytelenek voltak kapitulálni.
10. A történelemkönyvek szerint a város hősiesen küzdött, mielőtt végül kapitulált az ellenség előtt.

Rokonértelmű szavak

adja fel, lemond, megadja magát, leteszi a fegyvert, meghátrál, aláveti magát, enged, megalkuszik, feladja a harcot

Fonetikus átírás

[kɒpitulaːl]

Betűrendben közeli szavak

kapitális, kapitalista, kapitalizmus, kapitány, kapituláció, kapitulál, káplán, káplár, kapó, kapocs, kappan,