JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

homogén

homogén szó jelentése

A "homogén" szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben az alábbiak szerint értelmezhető: A "homogén" szó jelentése: - Azonos összetételű vagy tulajdonságú, egységes, azonosnak tekinthető. - Egyenletes, egységes, megegyező jellegű vagy felépítésű. A "homogén" szó fogalma: A "homogén" kifejezést általában olyan dolgokra vagy jelenségekre használjuk, amelyekben nincs különbség vagy változatosság. Tehát egy homogén rendszerben minden elem ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezik, és nincsenek kiemelkedő vagy eltérő részek. Ez lehet fizikai anyagokra vonatkozóan (például homogén folyadék), matematikai struktúrákra (például homogén egyenletek), de akár társadalmi csoportokra vagy közösségekre is utalhatunk ezzel a kifejezéssel (például homogén társadalom). A homogenitás azt jelenti, hogy az elemek vagy részek között nincs különbség, eltérés vagy változatosság.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "homogén" szó görög eredetű, és két görög szóból áll össze: "homoios" (ὅμοιος) és "genos" (γένος).

Az "homoios" jelentése "hasonló", míg a "genos" azt jelenti, hogy "faj", vagy "nemzetség". Tehát a "homogén" szó jelentése valami olyasmit takar, ami ugyanahhoz a fajhoz vagy nemzetséghez tartozik, és ezért hasonló tulajdonságokkal rendelkezik.

A szó kialakulása során az eredeti jelentése továbbváltozott. Míg eredetileg biológiai értelemben használták, hogy kifejezzék azon élőlények csoportját, amelyek ugyanahhoz a fajhoz tartoznak és hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, ma már általánosabb értelemben is alkalmazzuk.

A "homogén" szót ma már nemcsak biológiailag, hanem matematikában, fizikában, kémiaiban és más tudományágakban is használják. A kifejezés általánosabb értelmét a tudományok területén való alkalmazása révén nyerte el.

Szófaja és helyesírása

melléknév

Példamondatok

1. A tej homogén folyadék, mert az összetevői egyenletesen eloszlanak benne.
2. Egy homogén társadalomban nincsenek különbségek az emberek között.
3. A festék homogén színű, mert egyenletesen pigmentált.
4. Az egyik célunk az, hogy a csapat homogén legyen, és mindannyian ugyanazokat az értékeket képviseljük.
5. Ez a sütemény nagyon homogén szerkezetű, minden szeletben ugyanolyan ízű és állagú.
6. Egy homogén keverékben a részecskék tökéletesen el vannak oszlatva egymás között.
7. Az architektúrában fontos, hogy egy épület homogén stílusban legyen tervezve.
8. Az angol nyelvben a 'dog' szó egy homogén hanggal kezdődik és végződik.
9. Egy homogén csoportban könnyebb megtalálni a közös érdeklődési területeket és célokat.
10. A levegőnek homogén összetételűnek kell lennie ahhoz, hogy lélegezhető legyen.

Rokonértelmű szavak

egyenletes, egynemű, azonos, hasonló, egyformának mondható

Fonetikus átírás

[homoɡeːn]

Betűrendben közeli szavak

homo homini lupus, homo sapiens, homo_homini_lupus, homo_sapiens, homofóbia, homogén, homogenitás, homokbucka, homológ, homorít, homorú,