JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

homológ

homológ szó jelentése

A 'homológ' szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben a következők: A 'homológ' szó az emberi testben előforduló két azonos vagy nagyon hasonló szerkezetet vagy szervet jelöl. Ez a kifejezés az evolúcióbiológiában és az anatómiában használatos, hogy leírja azokat a szerkezeteket, amelyek ugyanazon ősöktől származnak, de eltérő funkcióval rendelkeznek. Például a kezek és lábak homológok, mivel mindkettő ugyanabból az alapból fejlődik ki a magzati fejlődés során, és hasonló csontváz szerkezettel rendelkeznek. Ugyanakkor a kezek funkciója - mint például fogás, manipuláció - eltér a lábak funkcionalitásától - újraépítés, járás. Az 'homológ' kifejezést gyakran használják az evolúciós összefüggések feltárására is. Az evolúció során előfordulhatnak változások egy adott homológ szerkezetben, amelyek eredményeként különböző funkciókkal rendelkező szervek jönnek létre (ezt nevezzük analóg szerveknek).

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "homológ" szó eredete a görög nyelvre vezethető vissza. A "homologein" (ὁμολογεῖν) kifejezésből ered, amelynek jelentése "egyetért, egyetértésben van". A "homo-" előtag jelentése "azonos" vagy "egyforma", míg a "-logos" utótag jelentése "szó" vagy "kifejezés".

A szó eredeti jelentése tehát az, hogy valaki vagy valami ugyanazt a véleményt vagy álláspontot képviseli, mint mások. Később azonban a szó értelmezése kibővült és átvitt értelemben is használják, például a homológia tudományos fogalomként.

Egyéb szakmai kontextusban például a homológ gének kifejezést használják ahhoz, hogy olyan géneket jelöljenek, amelyek az evolúció során egy közös ősben jelen voltak, de különböző fajokban különböző funkciókat látnak el.

Összességében tehát a "homológ" szó eredetileg az egyetértést és az azonosságot fejezte ki, de a különböző tudományterületeken és szakmai kontextusokban másféle jelentéssel is használják.

Szófaja és helyesírása

szófaját

Példamondatok

1. A két testvér homológ vonásokkal rendelkezik, mindkettőjükben megfigyelhető az azonos személyiségjegyek jelenléte.
2. Az evolúció során egyes állatok homológ szervekkel rendelkeznek, amelyek hasonló funkciót látnak el, például a madarak és a delfinek uszonyai.
3. A biológusok felfedezték, hogy az emberi testben is vannak homológ struktúrák, például az emberi kéz és a kutya mancsa közötti hasonlóságok.
4. Az emberek közötti nyelvi kommunikáció során gyakran előfordulnak homológ jelenségek, például amikor két ember ugyanazt a szót vagy mondatot használja ugyanannak a dolognak vagy eseménynek a leírására.
5. A matematikában és a geometriában is léteznek homológ fogalmak, amelyek segítenek az analógiák és összefüggések felismerésében.

Rokonértelmű szavak

azonos, hasonló, egyforma, analóg, párhuzamos

Fonetikus átírás

/homoˈloːɡ/

Betűrendben közeli szavak

homo_sapiens, homofóbia, homogén, homogenitás, homokbucka, homológ, homorít, homorú, homoszexuális, homousion, hömpölyög,