JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

homo homini lupus

homo homini lupus szó jelentése

A "homo homini lupus" latin szólás, amelyet a római költő, Titus Maccius Plautus alkotott meg. A szó szerinti fordítása: "az ember a másik embernek farkasa". Ez a kifejezés arra utal, hogy az emberek természetükből adódóan hajlamosak egymásnak ártani, elnyomni vagy kizsákmányolni egymást. A mondás alapján az emberi társadalomra jellemző az erőszakos és egoista viselkedés, ami általában az egyének saját érdekeinek védelmét jelenti mások rovására. A fogalom azt fejezi ki, hogy az emberi természetben benne van az agresszió és a túlélésért való versengés. Plautus szerint ez a természeti hajlam minden emberben megvan, így az emberekre nem lehet teljesen megbízni, mert mindig fennáll a veszélye annak, hogy ártani fognak egymásnak.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "homo homini lupus" latin kifejezés, amelyet általában azzal a jelentéssel használnak, hogy "az ember az embernek farkasa". Ez a mondás első dokumentált formája az ókori Rómában élő latin költő, Plautus (Kr. e. 254-184) művében, a "Asinaria" című komédiájában található meg.

Az idézet pontosan így hangzik: "homo homini lupus - homo homini homo" (Egy ember az embernek farkasa - egy ember az embernek ember). Ezzel az idézettel Plautus arra utalt, hogy az emberek hajlamosak egymás ellen fordulni és ártani egymásnak.

Az idézet szó szerinti fordítása azt jelenti, hogy "az ember az embernek farkasa". A szavakat szó szerint értelmezve, az "homo" azt jelenti, hogy "ember", a "homini" pedig azt jelenti, hogy "embernek". A "lupus" pedig a latin szó a "farkas" számára.

Ennek a kifejezésnek az eredete tehát az ókori Rómáig nyúlik vissza és azt sugallja, hogy az emberek hajlamosak erőszakra és agresszióra egymással szemben. A mondást gyakran használják a társadalmi rendellenességekre vagy a konfliktusokra való utalásként.

Szófaja és helyesírása

A 'homo homini lupus' szócsoport egy idézet vagy szállóige, tehát a szófaja mondatszerű.

Példamondatok

1. Az előítéletek szerint a homo homini lupus - az ember az embernek farkasa.
2. A történelem sajnos tele van példákkal, hogy a homo homini lupus elve mennyire igaz lehet.
3. A politikai játszmák gyakran bebizonyítják, hogy a homo homini lupus szó nem véletlenül vált közismertté.
4. Az üzleti világban is tapasztalható, hogy vannak emberek, akik minden eszközt bevetnek, hiszen a homo homini lupus elve szerint mindenki csak önmagáért harcol.
5. A társadalom egyes rétegeiben sajnos gyakran megfigyelhető a homo homini lupus jelenség, amikor az egyén a másikat kihasználja saját céljai érdekében.
6. A filmek és regények gyakran ábrázolják a homo homini lupus elvét, amikor a karakterek csak önmagukért küzdenek és nem kímélnek senkit sem.
7. Az állatkertben lévő farkasok csoportja jól szemlélteti, hogy néha a homo homini lupus elve az állatvilágban is megfigyelhető.
8. A háborúk és konfliktusok során gyakran látható, hogy az emberek hajlamosak elfogadni és alkalmazni a homo homini lupus szemléletet.
9. A homo homini lupus elve sokak szerint mélyen gyökerezik az emberi természetben, és csak a civilizáció és a törvények tartják vissza az embereket az erőszaktól.
10. A homo homini lupus kifejezés arra emlékeztet bennünket, hogy az emberi kapcsolatokban mindig ébernek kell lennünk, és vigyáznunk kell egymásra.

Rokonértelmű szavak

ember az embernek farkasa, az ember az embernek farkasa

Fonetikus átírás

'homo homini lupus' szó kiejtése a következőképpen fonetikusan írható le:[ˈhoːmo ˈhoːmini ˈlupus]

Betűrendben közeli szavak

hombár, homeopátia, homeosztázis, homília, homlokzat, homo homini lupus, homo sapiens, homo_homini_lupus, homo_sapiens, homofóbia, homogén,