JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

heretikus

heretikus szó jelentése

A "heretikus" szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben: A "heretikus" szó eredetileg a latin "haereticus" szóból ered, ami azt jelenti, hogy egy személy vagy csoport olyan nézeteket vall, amelyek eltérnek a hivatalosan elfogadott, általánosan elfogadott vagy egyházi irányelvektől. Tehát a heretikus személy vagy csoport olyan tanításokat vagy nézeteket vall, amelyek ellentmondanak az adott vallási vagy ideológiai doktrinák hivatalos álláspontjának. A heretikusság fogalma történelmileg gyakran vallási kontextusban merült fel, ahol az egyházak megpróbálták fenntartani és védelmezni saját doktrináikat, és elítélte azokat, akik eltérő nézetekkel rendelkeztek. A heretikusság vádja súlyos következményekkel járhatott, mint például a kiközösítés, a megkínzás vagy akár a halálbüntetés. Azonban manapság a "heretikus" kifejezést nem csak vallási értelemben használják. A fogalom általánosságban utalhat bármilyen olyan nézetekre vagy cselekedetekre, amelyek ellentmondanak az elfogadott vagy hivatalos álláspontnak egy adott témában. Ilyen esetekben a "heretikus" jelző gyakran negatív konnotációval rendelkezik, és azt sugallja, hogy az illető személy vagy csoport megbízhatatlan vagy téves nézeteket vall.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "heretikus" szó eredete a latin "haereticus" szóból származik, amelynek jelentése "szekta követője" vagy "keresztyén eretnekek". A latin szó a görög "hairetikos" szóból ered, amely "válogatott" vagy "kiválasztott" jelentéssel bír.

A keresztény egyházban a heretikusok olyan emberek voltak, akik eltértek a hivatalos vallási tanításoktól vagy elfogadott dogmáktól. A heretikusokat gyakran elítélték és üldözték az egyház tagjai, mivel nézeteik eltértek a hivatalos doktrínától. Az eredeti jelentésük tehát az volt, hogy olyan emberek, akik valamilyen okból elutasítják vagy kétségbe vonják a keresztény tanításokat.

A "heretikus" szó ma már általánosabb értelemben is használatos, nem csak vallási összefüggésekben. Általánosan azt jelenti, hogy valaki vagy valami eltér a elfogadott normáktól, hitrendszerektől vagy dogmáktól.

Szófaja és helyesírása

A "heretikus" szó szófaját melléknévnek határozom meg.

Példamondatok

1. A középkorban a heretikusokat gyakran kivégezték.
2. Az egyház hosszú ideig heretikusnak tartotta Galileit.
3. A vallási intézmények szigorúan üldözik és elítélik a heretikus tanokat.
4. A középkori inkvizíció főként az eretnekekkel foglalkozott.
5. Sokszor megtorlást szenvedtek el azok, akik heretikus nézeteket vallottak.
6. A 16. századi reformáció során sokan tekintettek Luther Mártonra heretikusnak.
7. A kétségbeesett harcosokat gyakran heretikusként bélyegezték meg a középkori Európában.
8. Az inquisitio tevékenysége során a legfőbb céljuk az volt, hogy felfedezzék és kiirtják a heretikusokat.
9. Sokszor az új gondolatok hirdetőit könnyen elítélték és vádolták meg eretnekséggel.
10. A vallási erőszak tragikus következménye volt, hogy sok ember életét vesztette pusztán azért, mert heretikusként tartották számon.

Rokonértelmű szavak

hitéletlen, hitetlen, eretnek, szektás, kárhoztatott

Fonetikus átírás

[hɛrɛtikus]

Betűrendben közeli szavak

herbárium, herbatea, herbicid, hercegprímás, hercehurca, heretikus, herkentyű, herma, hermafrodita, hermeneutika, hermetikus,