JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

hegemón

hegemón szó jelentése

A "hegemón" szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben az alábbiak szerint értelmezhető: A "hegemón" eredetileg a görög "hégemon" szóból ered, ami vezetőt, irányítót, dominánst jelent. A magyar nyelvben a hegemón kifejezést általában olyan politikai vagy gazdasági hatalomra, befolyásra használjuk, amely dominanciát gyakorol más országok vagy szervezetek felett. A hegemón hatalom általában nagyobb gazdasági vagy katonai erejéből adódik, és képes befolyásolni más országok politikai döntéseit, gazdasági viszonyait. A hegemónia fogalmában tehát az erőviszonyokkal, befolyással és dominanciával kapcsolatos elemek jelennek meg. Egy hegemón hatalom rendelkezik azzal a képességgel, hogy irányítsa más országokat vagy szervezeteket, és befolyásolja azok gazdasági, politikai vagy kulturális döntéseit. A hegemón hatalom törekvése általában arra irányul, hogy saját érdekeit előtérbe helyezze és gyakorolja a meghatározó szerepet a nemzetközi vagy regionális viszonyokban. Összességében a "hegemón" szó a magyar nyelvben egy erős, domináns hatalmat jelöl, amely befolyásolja más országok vagy szervezetek politikai, gazdasági és egyéb döntéseit.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 4 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "hegemón" szó eredete az ógörög nyelvre vezethető vissza. A görög "hegemonía" (ἡγεμονία) szóból ered, amelynek jelentése "vezetés" vagy "irányítás". A "hegemón" egyik jelentése az ókori Görögországban a városállamok közötti vezető szerepet játszó politikusokra utalt.

A szó kialakulása valószínűleg az ókori görög történelemre vezethető vissza. Az athéni demokrácia kifejlődése során az egyes politikai vezetők, mint például Periklész, fontos szerepet töltöttek be a városállam irányításában, és befolyásuk alatt tartották más poliszokat is. Az ilyen politikusokat nevezték "hegemón"-nak.

Etimológiailag a görög "hēgemōn" (ἡγεμών) szóból származik, amelynek jelentése "vezér" vagy "parancsnok". Ez a szó összetett: a "hēge-" előtag jelenti a vezetést vagy irányítást, míg a "-mōn" képző azt jelenti, hogy valaki ezt a cselekvést végzi.

A "hegemón" kifejezés mai értelmében általában olyan országot vagy szervezetet jelöl, amely domináns és vezető szerepet tölt be egy adott területen vagy politikai szövetségben.

Szófaja és helyesírása

szubstantívum

Példamondatok

1. Az Egyesült Államok a világ legnagyobb gazdasági és politikai hegemónja.
2. A birodalom terjeszkedése révén Róma a korabeli Európa hegemónjává vált.
3. A vállalat a piacon betöltött erős pozíciója miatt hegemón szerepet játszik az iparágban.
4. Az ország hosszú ideig a régió hegemónjának számított, de mostanra elveszítette befolyását.
5. A kulturális dominancia révén Franciaország az európai filmipar egyik hegemónjává vált.
6. A Birodalom megalapításától kezdve Rómában a politikai hatalom hegemónja volt.
7. Az egyik nagyhatalom törekvése, hogy megszerezze a térségben a regionális hegemón szerepét.
8. A nemzetközi szervezetek közül az ENSZ rendelkezik a legtöbb hegemóniával és döntéshozatali jogkörrel.
9. A globális gazdaságban Kína egyre inkább arra törekszik, hogy hegemón pozíciót érjen el.
10. Az irodalmi körökben ez az író tekintett a műfaj egyik hegemónjának.

Rokonértelmű szavak

uralomgyakorló, főhatalom, vezető hatalom, domináns erő, felsőbbség, uralkodó erő

Fonetikus átírás

/hɛ.ɡɛ.ˈmoːn/

Betűrendben közeli szavak

hecc, hecsedli, hedonista, hedonizmus, hegedül, hegemón, hegemónia, hegeszt, hegycsúcs, hegyhát, hegyi,