JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

eszkaláció

eszkaláció szó jelentése

Az "eszkaláció" szó a magyar nyelvben a következő jelentésekkel rendelkezik: 1. Fokozódás, növekedés: Az eszkaláció olyan folyamatot jelent, amikor egy adott helyzet vagy probléma fokozódik, súlyosbodik vagy növekszik. 2. Konfliktus kiterjesztése: Az eszkaláció a konfliktusokban vagy vitákban való résztvevők viselkedésének vagy intézkedéseinek olyan folyamata, amely során az eredetileg kisebb probléma vagy nézeteltérés egyre nagyobb és súlyosabb konfliktussá válik. 3. Méret- és hatásnövelés: Az eszkaláció olyan tevékenységet jelölhet, amelynek célja egy adott terv, projekt stb. méretének és hatásának növelése. 4. Biztonságtechnika: Az eszkaláció a biztonságtechnikai területen azt jelenti, hogy egy veszélyhelyzet vagy fenyegetés fokozódik, és ezáltal magasabb biztonsági intézkedéseket igényel. Az eszkaláció fogalma tehát általánosságban arra utal, hogy egy adott helyzet vagy probléma súlyosbodik, növekszik vagy nagyobb mértékűvé válik.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "eszkaláció" szó eredetét a latin "escalare" igéből eredeztethetjük, ami annyit jelent, hogy "lépcsőzni". Ez az igéből képzett melléknév a "scala" (lépcső) szóból származik. Az eszkaláció tehát eredetileg lépcsőzést vagy fokozódást jelentett.

A szó későbbi értelmezése a második világháború idején alakult ki. Azon a ponton, amikor egy konfliktus vagy vita fokozódik vagy növekszik, azt mondjuk, hogy az eszkalálódott. Ez átvitt értelemben használja a lépcsőzetes növekedés metaforáját.

Az eszkaláció fogalmát először politikai vagy társadalmi konfliktusok elemzésére alkalmazták, majd kiterjesztették a gazdasági és üzleti területekre is. A konfliktusokban való használata mellett az eszkaláció fogalma fontos szerepet játszik a pszichológiában és kommunikációban is.

Ezért az "eszkaláció" kifejezés gyakran használt fogalom lett, amely sokféle helyzetben alkalmazható, ahol valamilyen folyamat vagy helyzet fokozódik vagy növekszik.

Szófaja és helyesírása

főnév

Példamondatok

1. A konfliktus az utóbbi időben jelentősen eszkalálódott.
2. Az események hirtelen eszkaláltak a rendbontásba.
3. A vita során a hangulat folyamatosan eszkalált, egészen a fizikai erőszakig.
4. Az elnök figyelmen kívül hagyta az eszkalálódó helyzetet, ami tovább súlyosbította a problémákat.
5. A tárgyalások megszakadtak, mivel az egyik fél nem volt hajlandó engedményeket tenni, így az egész helyzet csak tovább eszkalálódott.
6. Amikor a rendőrség megérkezett, a játszótéren zajló csetepaté már teljesen eszkalált állapotban volt.
7. Az agresszió gyorsan eszkalált, amikor az egyik fél közvetlenül megtámadta a másikat.
8. A politikai viták gyakran eszkalálnak olyan mértékig, hogy megosztják az embereket és feszültséget okoznak a társadalomban.
9. A terrorista támadások száma és intenzitása folyamatosan eszkalálódik az utóbbi években.
10. Az indulatok pillanatok alatt elszabadultak és az egész teremben lángoló vita kezdődött, ami csak tovább eszkalált.

Rokonértelmű szavak

növekedés, fokozódás, erősödés, intenzifikáció, kiterjesztés, terjeszkedés, kiéleződés, felgyorsulás

Fonetikus átírás

[ˈɛskɑlaːtsioː]

Betűrendben közeli szavak

eszcájg, eszencia, eszer, eszerint, eszkaláció, eszkalálódik, eszkatológia, eszkort, eszköz, eszme,