JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

káosz

káosz szó jelentése

A 'káosz' szó jelentése a rendetlenséget, zűrzavart, összevisszaságot fejezi ki. A fogalom az anyagi világban azokat a rendszereket, amelyekben a kis változások, ingerek nagy hatást gyakorolnak, így nem lehet előre látni, mi fog történni. A káoszelmélet szerint bizonyos rendszerekben a látszólagos rendszeresség mögött meghúzódik egy olyan kaotikus viselkedés, amely csak a véletlennek köszönhető.

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A szó eredete görög eredetű, és az ókori görög mitológiára vezethető vissza. A káosz volt az istenek előtti időszak állapota, amikor még semmi sem volt rendezett és formátlan volt minden.

Szófaja és helyesírása

A 'káosz' szó főnév, helyesírása pedig "káosz" alakban van.

Példamondatok

Példamondatok:

- A koncert után káosz tört ki a parkolóban.

- Az ország gazdasága egyre inkább süllyed a káoszba.

- Az új vezetőség megpróbálta rendezni a vállalat belső káoszát.

Rokonértelmű kifejezések: rendetlenség, zűrzavar, összevisszaság, zavarodottság.;

Rokonértelmű szavak

Rokonértelmű kifejezések: rendetlenség, zűrzavar, összevisszaság, zavarodottság.;

Betűrendben közeli szavak

kanyargó, kanyar, kántortanító, kanton, kaosz, kaotikus, kapacitás, kapacs, kapadohány