JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

kreacionizmus

kreacionizmus szó jelentése

A "kreacionizmus" szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben a következő: A kreacionizmus egy olyan nézet vagy meggyőződés, amely szerint az univerzum, a Föld és az élet minden formája egy tervezett és tudatosan alkotott entitás eredménye. A kreacionisták úgy gondolják, hogy az univerzum és az élet keletkezése isteni teremtés eredménye, és elutasítják az evolúciós elméletet. A kreacionizmus leggyakrabban vallási alapokon nyugszik, ami azt jelenti, hogy a hívők vallási szövegekhez vagy isteni kinyilatkoztatásokhoz támaszkodnak a teremtésről szóló információk megszerzéséhez és megértéséhez. A legismertebb formája a keresztény kreacionizmus, amely a Bibliára alapozza hitét, különösen a Teremtés könyvére. A kreacionisták gyakran vitatkoznak az evolúciós elmélettel és tagadják annak állításait. Állításaik szerint az evolúció nem képes magyarázatot adni a bonyolult életformák eredetére és diverzitására. Továbbá hangsúlyozzák, hogy az evolúció hiányos bizonyítékokon alapul, és ellentmond az isteni teremtésről szóló vallási tanításoknak. Fontos megjegyezni, hogy a kreacionizmus nem tekinthető tudományos elméletnek, mivel nem tesz előre jelezhető és ellenőrizhető hipotéziseket. Inkább vallási vagy filozófiai meggyőződésnek tekinthető, amely a hit és az isteni eredet mellett érvel.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "kreacionizmus" szó eredete a latin "creatio" szóból származik, ami "teremtés" vagy "alkotás" jelentést hordoz. A szó előtagja pedig a görög "kreas" vagy "kréas" szó, ami "hús" vagy "test" jelentést takar.

A kreacionizmus olyan nézet, amely szerint az élőlények és a világegyetem teremtése egy isteni vagy felsőbb hatalom műve. Azt állítja, hogy minden létezőt egy isteni teremtő hozott létre, és tagadja az evolúció elméletét.

A kreacionizmus mint vallási gondolkodásmód évszázadok óta jelen van különböző vallásokban és kultúrákban. Azonban a modern kreacionizmus az 1900-as évek elején vált hangsúlyossá az Egyesült Államokban.

Az etimológiai elemzés alapján a "kreacionizmus" szó tehát összekapcsolódik a teremtés fogalmával, és azt sugallja, hogy az élőlények és a világegyetem teremtése isteni eredetű.

Szófaja és helyesírása

főnév

Példamondatok

1. A kreacionizmus egy olyan hitrendszer, amely szerint az életet egy magasabb hatalom teremtette és nem a természetes evolúció eredménye.
2. A kreacionizmus alapján az emberi faj a Teremtő közvetlen beavatkozásával jött létre.
3. Az evolúcióellenes kreacionizmus sok vitát váltott ki a tudományos közösségben.
4. Egyes vallási iskolákban a tanítványoknak a kreacionizmust oktatják a biológia helyett.
5. Sokan vitatják a kreacionizmus alapelveit, mivel az ellentmondásban állnak a tudományos bizonyítékokkal.
6. A kreacionisták szerint semmilyen faj nem változott az idők során, minden élőlény ugyanolyan, mint amilyennek eredetileg megteremtették.
7. A kreacionizmus népszerűbb az Egyesült Államokban, mint Európában.
8. A kreacionisták szerint az összes földönkívüli élet is Isten alkotása.
9. A kreacionizmus és az evolúcióelmélet közötti ellentét gyakran előforduló téma a tudomány és vallás kapcsolódásának vizsgálatakor.
10. Bár a legtöbb tudós elfogadja az evolúció tényét, a kreacionizmus továbbra is része a vallási hagyományoknak és nézeteknek.

Rokonértelmű szavak

teremtéstudomány, teremtéselmélet, teremtőerő-elmélet

Fonetikus átírás

/krɛaːt͡sioːnizmuʃ/

Betűrendben közeli szavak

krakkolás, kral, krampampuli, krampusz, kravátli, kreacionizmus, kreatív, kredenc, kredit, krédó, krematórium,