JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

konjunktúra

konjunktúra szó jelentése

A 'konjunktúra' szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben a következő: A konjunktúra egy adott időszakra jellemző gazdasági helyzetet, alakulást, fejlődést vagy hanyatlást ír le. A konjunktúra fogalmához kapcsolódik a gazdasági ciklus, amelyben váltakoznak egymással a fellendülési és recessziós időszakok. A konjunktúra az adott időszakra jellemző gazdasági mutatók, például GDP növekedési rátája, munkanélküliségi arány, infláció, beruházások stb. alapján kerül meghatározásra. Ha az említett mutatók pozitív irányba változnak, akkor az azt jelenti, hogy a gazdaság fellendült és jó konjunktúráról beszélhetünk. Ha viszont ezek a mutatók negatív irányba mozdulnak el, akkor gazdasági hanyatlásról vagy válságról beszélünk. A konjunktúra fogalmának megértése és elemzése fontos szerepet játszik a gazdaságpolitikában és a vállalkozások tervezésében is. A jó konjunktúra időszakát cégek általában kihasználják beruházásokkal és bővítésekkel, míg a rossz konjunktúra időszakában inkább visszafogottabbak, takarékosabbak lesznek. A konjunktúra alakulása befolyásolja a munkanélküliséget, az inflációt, a fogyasztást és egyéb gazdasági jelenségeket is.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "konjunktúra" szó az ókori római jogban keletkezett, és eredetileg a következőt jelentette: "együtt járás, összekapcsolódás". Ez utal arra, hogy a két vagy több dolog egyszerre vagy egy időben történik. A középkorban a "konjunktúra" kifejezést többnyire a házastársak vagy üzlettársak közös vagyonának elosztására használták.

Az 1700-as évektől kezdve azonban a gazdasági területen is megjelent a "konjunktúra" fogalma. Az angol nyelvben ez a kifejezés "conjuncture" formában jelent meg először, amelyet a latin "conjunctionem" szóból alakítottak. Eredetileg ez azt jelentette, hogy két vagy több dolog találkozik vagy összekapcsolódik.

A modern gazdasági értelemben használt "konjunktúra" kifejezést a 19. században kezdték el használni, amikor a gazdaságok dinamikusabbá váltak, és az egyes iparágak fejlődése és visszaesése megfigyelhetővé vált. A szó ekkor kapta meg azon jelentését, amit ma ismerünk: az adott időszakra jellemző gazdasági helyzet, a termelés és fogyasztás általános alakulása.

Az "konjunktúra" szó etimológiája tehát a latin "conjunctionem" szóból ered, ami összekapcsolódást vagy találkozást jelent. A gazdasági értelemben használt konjunktúra fogalma azonban csak a 19. században alakult ki.

Szófaja és helyesírása

főnév

Példamondatok

1. A gazdasági konjunktúra időszakában növekszik az álláskeresési kedv.
2. A vállalkozók gyakran a konjunktúra idején tervezik új üzleteik megnyitását.
3. A konjunktúra hatására nő a fogyasztás és a beruházások.
4. A gazdasági konjunktúra általában rövid távon tart, majd átadja helyét a recessziós időszaknak.
5. A vállalkozóknak érdemes kihasználni a konjunktúrát, hogy megnöveljék profitjukat.
6. Az építőipar a gazdasági konjunktúra idején jelentős fellendülést tapasztalhat.
7. Az exportpiacokon tapasztalható konjunktúra segíti a hazai vállalkozásokat a növekedésben.
8. A konjunkturális ciklusokban az egyes ágazatok eltérően reagálnak a változásokra.
9. A kormányzatnak fontos szerepe van abban, hogy támogassa és szabályozza a gazdasági konjunktúrát.
10. Az előző években tapasztalt hosszú távú recesszió után végre elindult a gazdasági konjunktúra.

Rokonértelmű szavak

gazdasági helyzet, gazdasági környezet, gazdasági állapot, gazdasági fejlődés

Fonetikus átírás

[konjunktúra]

Betűrendben közeli szavak

konjugáció, konjugál, konjugált, konjunkció, konjunktív, konjunktúra, konkáv, konklávé, konklúzió, konkordancia, konkordátum,