JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

konjunkció

konjunkció szó jelentése

A "konjunkció" egy grammatikai fogalom a magyar nyelvben. A konjunkciók olyan szófajhoz tartoznak, amelyek két vagy több mondatot, mondatrészt vagy szót kötnek össze, és kapcsolatot hoznak létre közöttük. A konjunkciók segítségével kifejezhetünk időbeli, ok-okozati, helyettesítő vagy ellentétes viszonyokat a mondatok között. A konjunkciók lehetnek például: - Additív konjunkciók: olyan kapcsolószavak, amelyek több dolgot vagy gondolatot adnak hozzá egymáshoz. Például: és, is. - Diszjunktív konjunkciók: olyan kapcsolószavak, amelyek két vagy több lehetőség közül választást tesznek lehetővé. Például: vagy, vagy...vagy. - Kauzális konjunkciók: olyan kapcsolószavak, amelyek ok-okozati viszonyt fejeznek ki. Például: mert, tehát. - Koncesszív konjunkciók: olyan kapcsolószavak, amelyek ellentétes viszonyt fejeznek ki. Például: de, pedig. Ezek csak néhány példa a konjunkciók típusaira és funkcióira a magyar nyelvben. A konjunkciók fontos szerepet játszanak a mondatok összekapcsolásában és a gondolatok logikus felépítésében.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "konjunkció" szó eredete a latin "conjunctionem" szóból származik, amely a "con-" előtagot és a "junctio" igét tartalmazza. A "con-" előtag azt jelenti, hogy valami egyesítését vagy összekapcsolását jelzi, míg a "junctio" ige az összekapcsolást vagy egyesítést jelenti.

Eredetileg a "konjunkció" szó az elválasztó kapcsolatokat jelentette a mondatok vagy mondatrészek között. Az idők folyamán azonban kiterjesztették a jelentését más összekapcsoló szavakra is, például melléknévi kapcsolószavakra vagy kötőszavakra.

Az "konjunkció" szó tehát arra utal, hogy ezek az összekapcsoló szavak segítenek összefogni vagy egymáshoz kapcsolni különböző mondatokat vagy mondatrészeket a nyelvben.

Szófaja és helyesírása

szókapcsoló

Példamondatok

1. A konjunkció segít összekapcsolni két mondatot.
2. A "és" a leggyakrabban használt konjunkció a magyar nyelvben.
3. A "vagy" konjunkció választásra ad lehetőséget.
4. A "de" konjunkció ellentétet fejez ki két mondat között.
5. A "hanem" konjunkció az egyik lehetőséget kizárja a másiktól.
6. A "mert" konjunkció ok-okozati viszonyt fejez ki a mondatok között.
7. Az angolban a "but" szó lehet konjunkció és jelenthet "de", vagy melléknév is lehet "bamba".
8. Azért, hogy szövegünk folyamatosan olvasható legyen, fontos a megfelelő konjunkciók használata.
9. A gyerekek különleges értelmiségi képességekkel rendelkeznek, így sokan az átlagnál korábban értenek meg és használnak helyesen konjunkciókat.
10. A jó írók tudatosan választják meg a konjunkciókat, hogy összetett mondataik érthetőek és harmonikusak legyenek.

Rokonértelmű szavak

kapcsolatjel, összekötőszó, kötőszó, összekapcsolószó

Fonetikus átírás

[kɔɲuɲkʲoː]

Betűrendben közeli szavak

kongruencia, kongruens, konjugáció, konjugál, konjugált, konjunkció, konjunktív, konjunktúra, konkáv, konklávé, konklúzió,