JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

delegál

delegál szó jelentése

A "delegál" szó jelentése a magyar nyelvben az, hogy valakit vagy valamit hivatalosan megbíznak vagy felkérnek arra, hogy egy bizonyos tevékenységet vagy feladatot végezzen el egy másik személy vagy szervezet nevében. A delegálás általában akkor történik, amikor egy személy vagy csoport túlterhelt vagy nincs megfelelő szaktudása, képessége a feladat elvégzéséhez. A delegálás során a felelősség átadódik a megbízottnak, de a megbízó továbbra is felelős marad az eredményért. A delegálás gyakran előfordul a vállalati környezetben, amikor egy vezető megbízza alkalmazottait bizonyos feladatokkal vagy projektekkel. Ezen kívül politikai és sporteseményeken is gyakran van delegálás, például amikor egy ország képviselőit küldi egy nemzetközi konferenciára vagy játékokra. Fontos megjegyezni, hogy a delegálás nemcsak pozitív értelemben használatos. Néha előfordulhat, hogy valaki olyan feladatot kap, ami alábecsült vagy kellemetlen. Ebben az esetben a delegálás negatív értelemben is használható, hogy kifejezze a feladat továbbadásának vagy áthárításának negatív aspektusát.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "delegál" szó eredete a latin "delegare" igére vezethető vissza. Az "de-" előtag azt jelenti, hogy valami távolra, elre irányul, míg a "-legare" igeképző pedig a "küldeni" jelentést hordozza. Tehát a "delegare" összetételében azt fejezi ki, hogy valakit vagy valamit hivatalosan küldenek egy bizonyos feladat elvégzésére vagy képviseletre.

A "delegál" szó kialakulása során az eredeti latin forma átalakult a közép- és újkori latin nyelven át a mai nyelvekbe. A magyar nyelvben ez a szó kezdetben köztudásúan csak jogi és politikai összefüggésekre vonatkozott, de mára már általánosabb értelemben is használják.

Egy példa az etimológiai fejlődésre:
- Latin: delegare (küldeni)
- Közép-latin: delegatus
- Újlatin: delegatus
- Magyar: delegál

Szófaja és helyesírása

ige

Példamondatok

1. A vezetőség úgy döntött, hogy delegáljuk a projekt vezetését egy tapasztalt csapatvezetőnek.
2. A munkahelyi feladatokat hatékonyan lehet delegálni a megfelelő szakembereknek.
3. A felsővezetés az elnököt bízta meg a tárgyalások delegálásával a partnervállalattal.
4. A menedzsment olyan feladatokat delegált a csapat tagjaira, amelyekkel hatékonyabban tudtak foglalkozni.
5. Az igazgató úgy döntött, hogy delegálja a pénzügyi tervezést az ügyvezető igazgatóra.
6. A projektmenedzser megbízott egy kollégát, hogy delegálja a feladatokat és koordinálja a csapat munkáját.
7. Az új vezetőknek meg kell tanulniuk, hogyan kell hatékonyan delegálni a munkát az alárendeltjeiknek.
8. A nagyobb volumenű feladatokat érdemes delegálni, hogy több időt fordíthassunk más fontos teendőkre.
9. A vezetőnek nehéz lehet megtalálni az egyensúlyt a mikromanageledés és a feladatok delegálása között.
10. A jó vezetők képesek felismerni, melyik feladatot kell saját maguk elvégezni, és melyeket lehet hatékonyan delegálni.

Rokonértelmű szavak

küld, megbíz, kijelöl, meghatalmaz, átad

Fonetikus átírás

/dɛlɛgaːl/

Betűrendben közeli szavak

dekrétum, dekriminalizáció, dél, délceg, delegáció, delegál, delej, delejes, delejez, délelőtt, délelőtti,