JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

ballisztika

ballisztika szó jelentése

A "ballisztika" szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben: A ballisztika a fizika egyik ága, amely a testek mozgását és viselkedését vizsgálja, amikor azokat erők érik. A ballisztika különösen a lövedékek, rakéták és repülőgépek pályájával, repülési tulajdonságaival, hatótávolságával és célpontra jutásával foglalkozik. Ez a tudományág az áramlástani, aerodinamikai, gravitációs és más fizikai törvényeket alkalmazza a testek mozgásának leírására és megértésére. A ballisztika területe több részre osztható, mint például: 1. Külső ballisztika: Ennek a területnek a célja annak meghatározása, hogy hogyan változik egy test pályája és pozíciója olyan tényezők hatására, mint például a légellenállás vagy a gravitáció. 2. Belső ballisztika: Azon vizsgálódik, hogy hogyan viselkednek a lövedékek vagy rakéták az adott fegyvercsőben vagy hajtóműben. 3. Célballisztika: Ebben az esetben a célpontra jutásra koncentrálnak, beleértve az okozott károkat és hatást. A ballisztika fontos szerepet játszik a fegyverek, hadviselés és repüléstechnika területén, segítve a fejlesztéseket és optimalizálásokat.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "ballisztika" szó eredetét a görög "ballistes" szóból eredeztethetjük, ami "dobóeszköz" vagy "katapult" jelentést hordoz. A ballisztika olyan tudományterület, amely a testek mozgását és repülését tanulmányozza, különös tekintettel a lövedékek és rakéták viselkedésére.

A ballisztika kifejezést a 19. század közepén kezdték el használni a tudományos irodalomban. Az etimológiája tehát erre az időszakra vezethető vissza. A szó kialakulásában jelentős szerepet játszottak az akkori haditechnikai fejlesztések és az ezzel kapcsolatos kutatások.

A ballisztika fogalmának kialakulásában fontos mérföldkő volt Isaac Newton munkássága is, aki a 17. században kidolgozta a mozgás törvényeit, beleértve a gravitációs vonzást is. Az általa leírt matematikai módszerek segítették elő a ballisztika tudományágának fejlődését.

Összességében tehát a ballisztika szó eredete és kialakulása szorosan összefüggött az akkori haditechnikai fejlesztésekkel és a mozgás törvényeinek kutatásával.

Szófaja és helyesírása

Főnév

Példamondatok

1. A ballisztika a lövedékek mozgásának és hatásainak tanulmánya.
2. A ballisztika a tűzfegyverek és a lövedékek tervezésével és teljesítményével foglalkozik.
3. A bűnügyi nyomozás során a ballisztika fontos szerepet játszik a golyók elemzésében.
4. A modern ballisztikai technológiák lehetővé teszik a lövedék útjának pontos követését és célba juttatását.
5. A ballisztika segítségével előrejelezzük, hogy egy lövedék milyen távolságra érhet el vagy milyen sebességgel halad.
6. A ballisztika fontos tudományág az űrkutatásban is, hiszen segít megtervezni az űreszközök pályáját és útját.
7. Az elmúlt évtizedek fejlesztései a ballisztikai fegyverek hatékonyságát és pontosságát növelték.
8. A ballisztika fontos szerepet játszik a katonai stratégiák kidolgozásában, például az ágyúk célzásában és az irányított rakéták tervezésében.
9. A ballisztika tanulmányozza a légellenállást, a gravitációt és más tényezőket, amelyek befolyásolják a lövedék útját.
10. A ballisztika segítségével meghatározható, hogy milyen szögben kell kilőni egy lövedéket ahhoz, hogy célba érjen.

Rokonértelmű szavak

tűzfegyvertan, lövészettan, lőtan, ágyútan

Fonetikus átírás

/bɒˈlɪstɪkə/

Betűrendben közeli szavak

balgaság, balítélet, baljós, balkon, ballaszt, ballisztika, ballon, balneológia, balneoterápia, balog, baloldali,