JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

aberrált

aberrált szó jelentése

Az "aberrált" szó a pszichológia és a pszichiátria területén használt fogalom, amely egy személy vagy viselkedési mintázat jellemzőit írja le. Az aberrált személy vagy viselkedési minta eltér a normától, nem illeszkedik a társadalmi elvárásokhoz vagy az átlagosnak tekintett viselkedéshez. Az "aberrált" jelentése tehát az, hogy valami vagy valaki eltér a megszokottól vagy normáltól. Általában negatív konnotációt hordoz, és utalhat olyan viselkedésekre vagy gondolkodásmódra, amelyeket különböző okok miatt deviánsnak vagy nem elfogadottnak tartanak. Példák aberrált viselkedésre lehetnek például az erőszakos cselekmények, az antiszociális magatartás, a különleges érzelmekkel járó reakciók (pl. túlzott agresszió vagy depresszió), a szokatlan gondolkodásmód (pl. paranoid delírium), valamint az abnormális élmények (pl. hallucinációk). Fontos megjegyezni, hogy ezek a példák csak általánosítások, és minden esetben részletes diagnózisra van szükség annak megállapításához, hogy valóban aberrált viselkedésről vagy gondolkodásmódról van-e szó.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "aberrált" szó eredete az angol "aberrant" kifejezésre vezethető vissza, amely a latin "aberrans" igéből származik. Az "aberrans" jelentése "eltérő", "különböző irányba tartó", vagyis valami, ami eltér a normától vagy az elvárttól.

Az angol nyelvben a "aberrant" szót először a 19. században használták a biológiában, hogy leírják azokat az egyedeket vagy tulajdonságokat, amelyek nem követik a fajra jellemző mintázatot vagy viselkedést. Ezek az eltérések lehetnek rendellenesek, de nem feltétlenül negatív értelemben. Például egy aberrált növény lehet ritka vagy különleges, de lehet genetikai hiba miatt is deformált.

Az "aberrált" szó magyar nyelvi használata valószínűleg az angolból történt átvétellel alakult ki, és a jelentése megegyezik az eredeti angol kifejezéssel.

Szófaja és helyesírása

melléknév

Példamondatok

1. Az aberrált viselkedése miatt nem tudtuk folytatni a beszélgetést vele.
2. A fiatal lány elhagyta az otthont, hogy megszabaduljon az aberrált családi viszonyoktól.
3. Az aberrált személyiségjegyekkel rendelkező emberek gyakran nehézségekkel küzdenek a társadalmi interakciókban.
4. Az aberrált gondolkodás néha kreatív megoldásokat eredményezhet, de gyakran zavart és eltérő perspektívát mutat.
5. Az aberrált döntéseim sokszor rossz végeredményhez vezettek.
6. A pszichológus segített neki megérteni az aberrált érzelmeket és reakciókat, amelyeket tapasztalt.
7. Az aberrált művészeti alkotások provokatívak és eltérnek a hagyományos normáktól.
8. Az aberrált viselkedésük miatt sokan félnek közel menni hozzájuk.
9. Az aberrált személyek gyakran érzik magukat kirekesztettnek és nem értettnek a társadalomban.
10. A társadalomnak fontos feladata lenne segítséget nyújtani az aberrált embereknek, hogy beilleszkedjenek és elfogadást találjanak.

Rokonértelmű szavak

eltévelyedett, elfajzott, tévútra lépett, eltérített, elvetemült, torzult, perverz, elmebajos, őrült

Fonetikus átírás

[əˈbɛɹɛlt]

Betűrendben közeli szavak

abcug, abd, abdomen, abdukció, aberráció, aberrált, abesszin, abiotikus tényező, abiturens, abláció, ablaktábla,