JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

vilajet

vilajet szó jelentése

A "vilajet" szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben az Oszmán Birodalom területi és közigazgatási egységét jelöli. A vilajetek a birodalom területén voltak elhelyezve, és kormányzók irányították őket, akiket "vali" néven ismertek. A vilajetek a tartományoknál nagyobb területeket foglaltak magukba, és több kisebb kormányzóságot is magukba foglalhattak. A vilajetekben helyi jogszabályokat alkalmaztak, de az oszmán központi hatalom irányítása alatt álltak. A "vilajet" szó használata általában az Oszmán Birodalom idejére korlátozódik, mivel az oszmán birodalom felbomlása után megszűntek ezek a területi egységek.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "vilajet" szó eredete a török nyelvből származik. A török nyelvben a "vilâyet" jelentése "terület" vagy "provincia". Ezt a szót a történelmi Oszmán Birodalomban használták, amelynek területe több különböző vilajetből állt.

A vilajetek az Oszmán Birodalomban az alacsonyabb rendű kormányzati egységek voltak, amelyeket egy helyi kormányzó, a vali irányított. A vilajetek több kisebb területből álltak, amelyeket szandzsákoknak neveztek. Ezek az egységek voltak az Oszmán Birodalom területi igazgatásának alapjai.

A "vilajet" szó etimológiája vélhetően a közép-török "vılâyet" szóból ered, ami "hatalom", "uralkodás" vagy "terület" jelentésű. Ez a szó aztán átvette az arab nyelvbe is, ahol ugyancsak hasonló jelentéssel bírt.

A vilajet fogalmát később más népek is átvették és használták, például az angolok India területi igazgatásában is megjelent a "vilayet" kifejezés.

Jelenleg a "vilajet" szó használata elsősorban a történelmi kontextusokban vagy az Oszmán Birodalommal kapcsolatos témákban fordul elő.

Szófaja és helyesírása

Főnév.

Példamondatok

1. A törökországi Oszmán Birodalom területi egységei közül a vilajetek voltak a legnagyobbak.
2. Az első vilajeteket az 1870-es években hozták létre az oszmán kormányzat által.
3. Az egyes vilajeteknek saját kormányzójuk, rendőrségük és igazságszolgáltatásuk volt.
4. A Damaszkusz vilajet a mai Szíria területén található.
5. A Bagdad vilajet Irak nagy részét foglalta magába.
6. Az Izmir vilajet a mai Törökország területén helyezkedett el, és tartalmazta az Izmir várost is.
7. Az oszmán birodalom belső szerkezetét a vilajetek jelentős mértékben befolyásolták.
8. Az oszmán birodalom összesen több mint hatvan vilajettel rendelkezett.
9. A szultánoknak jelentős hatalma volt a vilajetek felett, és gyakran cserélgették azok kormányzóit.
10. A török nemesség és bürokrácia gyakran versengtek egymással a vilajeti pozíciókért.

Rokonértelmű szavak

kormányzóság, tartomány, régió, terület, provinciális

Fonetikus átírás

/vilajet/

Betűrendben közeli szavak

vestibulum, via ferrata, vicomte, vikomt, vikunya, vilajet, vinasz, vinete, vinklivas, vintage, viralitas,