JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

technikus

technikus szó jelentése

A 'technikus' szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben: olyan szakember, aki az adott terület technikai feladatainak megoldásában jártas és járatos. Általában műszaki végzettséggel rendelkezik, és tevékenysége során az adott területen használt eszközök, gépek, berendezések javítását vagy karbantartását végzi.

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A szó kialakulása az 'technika' szóból ered, melynek görög eredetű a gyökere: τέχνη (téchnē) - művészet, kézművesség. Az 'technikus' szót először 1910-ben használta a Magyar Nyelvőr című folyóirat.

Szófaja és helyesírása

A 'technikus' szó számneve a 'technikusok', helyesírása pedig egybeírt.

Példamondatok

Példamondatok:

- A gépész technikus nagy precizitással állította be a gyártósor robotjainak mozgását.

- Az elektromos technikus elvégezte a villamos hálózat javítását.

- A számítógépes technikus segítségével sikerült helyreállítani a meghibásodott adatbázist.

Rokonértelmű kifejezések: szakember, műszaki szakember, technológus.;

Rokonértelmű szavak

Rokonértelmű kifejezések: szakember, műszaki szakember, technológus.;

Betűrendben közeli szavak

technikai, technika, tébolyda, teátrális, technikus, technokrata, technológia, teendő, téged