JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

számára

számára szó jelentése

A 'számára' szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben: Ez egy előre mutató, irányító jelentésű szó, amely azt fejezi ki, hogy valami vagy valaki kinek a javára, érdekében történik. A 'számára' szó a birtokos eset hatodik személyben használatos, és az alanytól távolságban álló, általa befolyásolt dolgokat vagy személyeket jelöli.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A 'számára' szó kialakulása: Az "ő" névmás melléknévi helyettesítője volt a régi magyarban, majd ebből alakult ki az "ő" helyett használt "számára" kifejezés. A szó eredete az ótörök "sza" ("egy") és a "mén" ("ember") szavakból tevődik össze.

Szófaja és helyesírása

A 'számára' szófaji besorolása és helyesírása: A 'számára' egy hatodik esetű birtokos esetragot tartalmazó melléknév helyettesítő. Helyesírása: külön írandó, vesszővel elválasztott beszédhasználatban.

Példamondatok

Példamondatok a 'számára' szóra:

- A tanár részletesen elmagyarázta a diák számára a feladatot.
- Az anya mosolyogva adta át a süteményt a kislány számára.
- Az új vezető kedvezményeket biztosított az alkalmazottak számára.

Rokonértelmű szavak

Rokonértelmű kifejezések: előnyére, javára, hasznára, érdekében.

Betűrendben közeli szavak

szalonspicc, szaltó, szalutál, szalutálás, számadó, számára, szamárfül, szamaritánus, szamárpad, szamártövis, szamárvezető,