JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

patológia

patológia szó jelentése

A "patológia" szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben az orvostudomány egyik ága, amely a betegségek okait, kialakulását, lefolyását és következményeit tanulmányozza. A patológia segít az orvosoknak a betegségek diagnosztizálásában és kezelésében is. A patológia szakterületei közé tartozik például a sejtbiológia, molekuláris biológia és genetika, valamint a szerv- és szövettan. A patológusok kórszövettani vizsgálatokat végeznek, amelyek során sejtminták vagy szövetdarabok elemzését végzik mikroszkóppal. Az ilyen vizsgálatok segítségével meghatározhatják a betegség jellegét, stádiumát és prognózisát. A patológiában dolgozó szakemberek gyakran részt vesznek a klinikai diagnosztika folyamatában, hogy segítsenek megérteni a betegség kialakulását és előrehaladását. Emellett fontos szerepet játszanak a kutatásban is, hogy újabb ismereteket szerezzenek a betegségekről és fejlesszék azok kezelési módszereit. Összességében a patológia egy olyan tudományág, amely a betegségek okainak és következményeinek tanulmányozásával segít az orvoslás fejlődésében és a betegségek hatékonyabb diagnózisában és kezelésében.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "patológia" szó eredete a görög nyelvből származik. A "pathos" (πάθος) szó jelentése "szenvedés" vagy "betegség", míg a "logos" (λόγος) jelentése "tanulmány" vagy "tudomány". Az eredeti görög szóösszetétel, a "pathologia" (παθολογία) tehát "a betegségek tanulmánya" vagy "a szenvedések tudománya" jelentést hordoz.

A patológia mint tudományág és terület az orvostudományhoz tartozik. Foglalkozik a betegségek okainak, kialakulásának, lefolyásának és következményeinek tanulmányozásával. A patológusok az elhunyt személyek testrészeinek mikroszkópos vizsgálatát végzik, valamint a sejt- és szövetminták elemzésével segítenek diagnosztizálni a betegségeket.

Az "patológia" kifejezés először a 17. században jelent meg az angol nyelvben, majd az 1700-as évektől kezdve terjedt el más európai nyelvekben is. A szó eredetileg csak az orvosi tudományban volt használatos, de később átvették más tudományágak is, például a pszichológia és a szociológia területén is használják.

Az "eties" vagy "patológia" szó tehát a görög eredetre utal, és a betegségekkel, szenvedésekkel foglalkozó tudományágat jelenti.

Szófaja és helyesírása

főnév

Példamondatok

1. A patológia az orvostudomány egyik ága, amely a betegségek kialakulását, lefolyását és következményeit tanulmányozza.
2. A patológiai vizsgálatok során a szakemberek mikroszkóposan vizsgálják a szövetmintákat, hogy megállapítsák az esetleges elváltozásokat.
3. Az anatómiai patológia segít az orvosoknak a pontos diagnózis felállításában és a megfelelő kezelési terv kidolgozásában.
4. A genetikai patológiával foglalkozó kutatók a genetikai rendellenességek kialakulásának mechanizmusait és hatásait vizsgálják.
5. Az elmúlt években jelentős fejlődés történt a molekuláris patológia terén, ami lehetővé teszi az egyes betegségek genetikai hátterének jobb megértését és célzottabb terápiák kidolgozását.

Rokonértelmű szavak

betegségtan, kórtan, betegségészeti tudomány

Fonetikus átírás

[pɒtɒlóɡiɒ]

Betűrendben közeli szavak

patetikus, patina, patinás, patisszon, patogenezis, patológia, patologikus, pátosz, pátria, patriarchális, patriarchátus,