JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

opponál

opponál szó jelentése

Az "opponál" szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben: Az "opponál" igével azt fejezzük ki, hogy valaki ellenvetéseket, kifogásokat fogalmaz meg valami vagy valaki ellen. Az opponálás során a személy vagy a csoport aktív módon vitatkozik vagy ellenez valakit vagy valamit. Az oppozícióban lévő politikai pártok gyakran opponálnak a kormányzati döntésekkel szemben, kritikát fogalmaznak meg és alternatív javaslatokat tesznek. Az egyetemi oktatásban az opponálás azt jelenti, hogy egy hallgató vagy doktorandusz prezentációt tart a kutatási témájáról, majd más hallgatók vagy tanárok felvetnek kérdéseket, ellenvetéseket, amelyekre az opponálónak válaszolnia kell. Az "opponál" szó tehát a vita, ellenvetés és kifogás kifejezésére használatos a magyar nyelvben.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A 'opponál' szó eredete a latin 'opponere' igéből ered, amelynek jelentése 'ellentétben állni, ellenállni, ellenkezni'. Az 'opponere' összetett igeképzővel alakult ki a 'ob-' (előtag) és a 'ponere' (tenni, helyezni) szavak összetételéből.

Az 'ob-' előtag azt jelenti, hogy valamihez vagy valakivel szemben állva van, míg a 'ponere' igének az eredeti jelentése 'le- vagy odahelyezni'. Az 'opponere' pedig konkrétan arra utal, hogy valaki vagy valami egy másik dologgal szemben helyezkedik el vagy áll ellentétben vele.

Az 'opponál' kifejezést a magyar nyelvben a latinból vettük át. A szóalkotás során az angol vagy német nyelven keresztül került be a magyarba. A magyarban használt formája tehát az angolban és németben használt "oppose" és "opponieren" szavak hatására alakult ki.

Az 'opponál' szó jelenlegi jelentése azonban kissé változhatott az eredeti latin jelentéshez képest. A mai használatban általában azt jelenti, hogy valaki ellentmond, ellenkezik vagy vitatkozik valakivel vagy valami ellen.

Szófaja és helyesírása

ige

Példamondatok

1. Az ellenfelem azon a vitán opponált, hogy a vállalkozásunk nem fenntartható.
2. A tanár felkérte a diákokat, hogy opponáljanak egymásnak egy vitatéma kapcsán.
3. A politikusok hevesen opponáltak az új törvényjavaslat ellen.
4. Az ügyvédek éles kérdésekkel opponáltak a tanúk vallomásai ellen.
5. A cégvezetők komoly érvekkel opponálnak az új adótervezet ellen.

Rokonértelmű szavak

ellenez, ellentmond, szembeszáll, vitatkozik, ellenkezik, kontrázik

Fonetikus átírás

/ˈopponaːl/

Betűrendben közeli szavak

operatőr, operett, operon, oposszum, oppidum, opponál, opponens, opportunista, opportunizmus, oppozíció, optál,