JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

kollaboráns

kollaboráns szó jelentése

A 'kollaboráns' szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben: A 'kollaboráns' szó eredetileg a latin 'collaborare' (együtt munkálkodni) szóból ered, és az olyan személyt vagy csoportot jelenti, aki egy másik személy, csoport vagy hatalom oldalán állva együttműködik velük, gyakran a saját érdekeit előtérbe helyezve. Általában pejoratív (negatív) értelemben használják. A kollaboráció általában politikai, társadalmi vagy gazdasági kapcsolatokra utal, amikor valaki vagy valakik egy megszálló hatalommal vagy ellenséges erővel való együttműködést vállalnak. A kollaboránsok gyakran tevékenyen részt vesznek a hatalom által elkövetett politikai vagy társadalmi visszaélésekben vagy bűncselekményekben. Az ilyen együttműködés általában etikailag elfogadhatatlannak tartott tevékenységnek számít. A 'kollaboráns' szó használata sokszor történelmi kontextusban történik, például a második világháború alatt német megszállás alatt álló országokban, ahol a hazai lakosságból vagy politikai vezetőkből voltak olyan személyek, akik együttműködtek a megszálló erőkkel. Az ilyen kollaboráció gyakran megvetést és elítélést váltott ki a többi polgárból vagy nemzeti csoportból.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "kollaboráns" szó eredetét és kialakulását a második világháborúhoz kapcsolódó politikai és társadalmi események határozták meg. A kifejezés az 1940-es években jelent meg, és a francia nyelvből származik.

A "kollaboráció" eredetileg azt jelentette, hogy egy ország megszálló hatalmakkal való együttműködést vállal. Ez a kifejezés azonban negatív töltést kapott a második világháború során, amikor Franciaországot megszállta a náci Németország. Sok francia polgár választotta azt az utat, hogy aktívan együttműködjön a nácikkal, például besúgóként vagy az új rendszer támogatójaként működtek.

A "kollaboráns" kifejezést először 1941-ben használta Raymond Aron francia filozófus, politológus és szociológus a "collaborationniste" szó magyar fordításaként. Ezután terjedt el a többi nyelvben is, beleértve a magyart is.

Az etimológiai elemzés során megfigyelhető, hogy a "kollaboráns" szó három részből áll. Az első rész a "kol" előtag, ami azt jelenti, hogy közösen vagy együttesen működik valamiben. A második rész a "labor" szó, ami a latin "laborare" igéből származik, és munkát vagy tevékenységet jelent. A harmadik rész pedig a francia nyelvre jellemző "-ant" képző, ami egy folyamat aktív szereplőjére utal.

Összességében tehát a "kollaboráns" szó eredetileg azt jelentette, hogy valaki közösen vagy együttműködik a megszálló hatalmakkal, de a második világháború után negatív töltést kapott, és azóta is pejoratív értelemben használják.

Szófaja és helyesírása

főnév

Példamondatok

1. A történelem során sokan vádoltak meg másokat kollaboránsként azért, mert együttműködtek az elnyomó rendszerekkel.
2. Azokat, akik aktívan részt vettek a náci Németország működésében, sokan kollaboránsnak tekintették.
3. A háború után sokan kerültek bíróság elé kollaboráció vádjával.
4. A szabadságharc idején azokat, akik együttműködtek az ellenforradalommal, sokan kollaboránsnak tartották.
5. A kommunista rendszerben is gyakran vádoltak meg embereket kollaborációval, ha nem támogatták a hatalmat.
6. A kollaboránsok gyakran ki voltak téve társadalmi kiközösítésnek és megbélyegzésnek.
7. Sok ember élete ment tönkre azzal, hogy tévesen kollaboránssá nyilvánították.
8. Azokat, akik gazdasági előnyök reményében együttműködtek a korrupt rezsimmel, sokan kollaboránsnak tartották.
9. A mai napig vannak olyan országok és politikai rendszerek, ahol a kollaboráció vádja súlyos következményekkel járhat.
10. A kollaboráció szó negatív jelentése miatt senki sem vállalja önkéntesen, hogy kollaboránssá váljon.

Rokonértelmű szavak

ügynök, tradícióhű, hazaáruló, áruló, kém, bennfentes

Fonetikus átírás

/kolaboraːns/

Betűrendben közeli szavak

kolhoz, kólika, köll, kollabál, kollaborál, kollaboráns, kollapszus, kollár, kollázs, kolléga, kollegina,