JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

heterogenitás

heterogenitás szó jelentése

A 'heterogenitás' szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben az, hogy különböző, eltérő elemek, tulajdonságok vagy csoportok együttélése, jelenléte egy adott egészben vagy rendszerben. A heterogenitás arra utal, hogy a tárgy vagy rendszer részei nem hasonlóak vagy homogének, hanem sokféleséget mutatnak. Ez lehet fizikai, kémiai, biológiai vagy társadalmi értelemben is értelmezhető. A heterogén rendszerekben az eltérő elemek vagy csoportok különböző tulajdonságokkal rendelkeznek, és ezek befolyásolhatják egymást vagy a rendszer egészét. A heterogenitás fontos szerepet játszik az ökoszisztémákban, a gazdasági rendszerekben, a társadalmi struktúrákban és más komplex rendszerekben is.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "heterogenitás" szó eredete a görög "heteros" (más) és "genos" (faj, nemzetiség) szavakból eredeztethető. A "heterogenitás" tehát a "más fajú", vagyis különböző jellegű, összetevőkből álló állapotot jelenti.

Az "heterogenitás" kifejezést először a természettudományokban használták, hogy leírják az anyagok, rendszerek vagy fogalmak sokféleségét vagy különbözőségét. Például egy keverék heterogén, ha többféle anyagból áll, amelyek nem keverednek teljesen egymással.

Az "heterogenitás" fogalma azonban nem korlátozódik csak a természettudományokra. A társadalomtudományokban is használják, hogy leírják a társadalmi csoportok közötti különbségeket vagy a különböző nézetek, értékek és szokások együttélést eredményező sokféleséget.

Összességében az "heterogenitás" szó eredete és kialakulása a görög nyelvben gyökerezik, és azóta széleskörűen használt fogalom lett a tudományokban és más területeken is.

Szófaja és helyesírása

Főnév

Példamondatok

1. Az osztályban tapasztalható heterogenitás miatt nehéz minden diák igényét kielégíteni.
2. A város lakosságának heterogenitása nagyban hozzájárul a kulturális sokszínűséghez.
3. A heterogenitás elősegíti az új ötletek és perspektívák felmerülését egy csoportban.
4. Az üzleti világban a heterogenitás sokszor gazdasági előnyökkel jár, mivel különböző szakértelmeket és nézőpontokat hoz együtt.
5. Az ország etnikai és nyelvi heterogenitása gazdag és változatos kultúrát eredményezett.
6. A természeti rendszerekben is megtalálható a heterogenitás, például a különböző élőhelyek és ökoszisztémák sokfélesége révén.
7. Az oktatási rendszereknek ki kell dolgozniuk stratégiákat és módszereket a heterogenitás kezelésére az osztálytermekben.
8. Egy heterogén csapat sokkal több lehetőséget rejt magában az innovációra és a problémamegoldásra, mint egy homogén csoport.
9. A kormányoknak fontos szerepük van abban, hogy biztosítsák a társadalmi heterogenitás tiszteletét és elfogadását.
10. A heterogenitás a természetben és a társadalomban is megtalálható, és hozzájárul a világ sokszínűségéhez.

Rokonértelmű szavak

különbözőség, változatosság, sokféleség, diverzitás, heterogenitás

Fonetikus átírás

[hɛtɛroɡɛnitɑːʃ]

Betűrendben közeli szavak

hétalvó, hetedhét, hetéra, heterogén, heterogenitás, heteromorf, heteroszexuális, heterotróf, hétköznap, hetman,