JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

halef

halef szó jelentése

A "halef" szó jelentése és fogalma az arab nyelvből származik, és a magyarban is megtalálható. Általában a vallási vezetők, például az iszlám hitű kalifák címét jelenti, akik a próféta Mohamed halála után őrizték és irányították az iszlám közösséget. A halef a kalifátus második legmagasabb rangja, amelyben a vallási és politikai hatalom egyesült. A jelentése tehát egy vallási vezető vagy követő, aki Mohamed utódaként tekintendő, és képes az iszlám közösség irányítására. A halefek hatalma és hatósága a történelem során változott és eltérő volt az egyes időszakokban és kultúrákban. Fontos megjegyezni, hogy a "halef" szó használata nem korlátozódik csak az iszlám vallásra. Általánosságban azt is jelentheti, hogy valaki egy másik személy vagy intézmény helyettese vagy utódja.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A "halef" szó a török nyelvből ered, és az arab "halifa" szóból származik. Az "halifa" jelentése "utód" vagy "helyettes". A szó az Iszlám vallásban és politikában fontos szerepet játszott.

Az arab "halifa" eredetileg az első négy kalifátust követően az Iszlám világ vezetőjét jelölte, aki a próféta Mohamed helyettese volt. A kalifák az Iszlám megalapítójának halála után vették át a vezetést, és a vallás és a politika felett egyaránt uralmat gyakoroltak. A kalifák idővel elveszítették politikai hatalmukat, de a cím fennmaradt mint tiszteletbeli megnevezés.

A török nyelvben a "halifa" szóból kialakult "halef" jelentése kibővült, és általánosabb értelemben használják. A török nyelvben általában egy olyan személyt jelöl, aki valamilyen módon követi vagy utánozza valakit. A modern török nyelvben például használják a "halef olmak" kifejezést, amely azt jelenti, hogy valaki utánozza vagy követi egy másik személy tetteit vagy viselkedését.

Az "halef" szó tehát az arab "halifa" eredetű, és a török nyelvben kialakult egy általánosabb értelmezéssel.

Szófaja és helyesírása

főnév

Példamondatok

1. A király halála után a trónra a halef lépett.
2. A politikai vezetők között gyakran vitatkoznak arról, ki legyen a halef.
3. A halef fontos szerepet játszik az iszlám vallásban.
4. Az új halef beiktatására hatalmas ünnepséget szerveztek.
5. A halef jelentős politikai és vallási döntéseket hozhat.
6. A halef az iszlám közösség vezetője és legmagasabb autoritása.
7. Az emberek tisztelettel tekintenek a halefre, mint a vallásuk képviselőjére.
8. A halef fontos szerepet játszik az iszlám jogrendszerben is.
9. Az egyik legnevesebb iszlám egyetemen tanított a halef.
10. Sokan követik a halef utasításait és irányelveit vallási kérdésekben.

Rokonértelmű szavak

utód, követő, utánpótlás, utána következő, utánzó, másolat

Fonetikus átírás

/hɑlɛf/

Betűrendben közeli szavak

halandzsa, hálás , halászhajó, halászmadár, halcsont, halef, halfogás, halhatatlan, halihó, halina, halit,