JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

etiológia

etiológia szó jelentése

Az "etiológia" szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben a következő: Az etiológia, vagyis az okok tanulmánya, az egy adott jelenség, betegség vagy állapot létrejöttének okait vizsgáló tudományág. A szó eredete a görög "aitia" (ok) és "logosz" (tan) szavakból származik. Az etiológia célja az ok-okozati összefüggések feltárása, hogy megértsük egy adott jelenség vagy betegség kialakulását. Az etiológiai elemzés során különböző tényezőket vesznek figyelembe, mint például genetikai öröklődés, környezeti hatások, fizikai és biológiai folyamatok stb. Az etiológiai kutatások általában több tudományág, mint például az orvostudomány, a biológia vagy a pszichológia segítségével történnek. Egy betegség etiológiájának feltárása segíthet az adott betegség megelőzésében vagy kezelésében. Az etiológiai vizsgálatok következtetéseket vonhatnak le a betegség előfordulásának rizikótényezőiről és segíthetnek új terápiás megközelítések kifejlesztésében. Az etiológiai vizsgálatok fontosak lehetnek a tudományos kutatás, az orvosi diagnózis és a betegségek okainak megértése szempontjából.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

A 'etiológia' szó eredete a görög nyelvből származik. A görög "aitía" (αιτία) szó jelentése 'ok' vagy 'indíték'. Ezt a szót a görög "aítiós" (αιτιώς) melléknévből képzették, amely annyit jelent, hogy 'okozott'. A középlatin nyelvben ez a szó "etiologia" alakban jelent meg először, majd az újlatin nyelvekben továbbterjedt.

Az "etiologia" kifejezés azt jelenti, hogy valaminek az okait vagy indítékait vizsgáljuk vagy kutatjuk. Az orvostudomány és a biológia területén használják gyakran, hogy meghatározzák egy betegség vagy rendellenesség okát vagy eredetét.

A 'etiológia' szó tehát az idők során változott és adaptálódott, de az eredeti görög kötődése mindvégig megmaradt.

Szófaja és helyesírása

főnév

Példamondatok

Az etiológia a betegségek okait vizsgálja.
Az etiológia az alapját képezi a modern orvostudomány diagnosztikájának.
Az etiológiában fontos szerepet játszik a genetika és a környezeti tényezők.
Az etiológia segít megérteni, hogyan alakulnak ki bizonyos betegségek.
Az etiológiai vizsgálatok segítenek az új gyógyszerek és kezelési módszerek kidolgozásában.

Rokonértelmű szavak

okozati összefüggés, eredet, előidéző ok, kiváltó tényező, okok és következmények kapcsolata

Fonetikus átírás

[etiˈoːloːɡiɑ]

Betűrendben közeli szavak

etet, ethosz, etika, etikett, etimológia, etiológia, etióp, étkezde, etnikai, etnikum,