JelentéseEredeteSzófaja Példamondatok

embargó

embargó szó jelentése

Az "embargó" szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben a következőképpen definiálható: Az "embargó" kifejezés eredetileg spanyol származék, ami azt jelenti, hogy valaminek az eltiltása, korlátozása vagy tiltása. A magyar nyelvben a fogalom átvételével megtartotta eredeti jelentését. Az embargó egy olyan gazdasági, politikai vagy diplomáciai intézkedés, amely során egy ország vagy nemzetközi szervezet korlátozza vagy megtiltja más országokkal folytatott kereskedelmét, áruk behozatalát, vagy más gazdasági és politikai kapcsolatait. Az embargó célja lehet például egy ország politikai befolyásának növelése, vagy egy adott ország politikai viselkedésének megváltoztatása. Az embargót általában a kormányok hirdetik ki és az érintett országokra vonatkozik. Az embargó hatására az érintett ország gazdasága komoly kihívásokkal nézhet szembe, hiszen korlátozottabbá válik a nemzetközi kereskedelem és az árukhoz való hozzáférés. Az embargó lehet teljes (amikor minden kapcsolatot és kereskedelmet megtiltanak) vagy részleges (amikor csak bizonyos árucsoportokra vagy szolgáltatásokra vonatkozik). Az embargó gyakran alkalmazott eszköze a diplomáciai és politikai nyomásgyakorlásnak, de hatásai lehetnek gazdasági és társadalmi területeken is. Az embargóval érintett országoknak különleges intézkedéseket kell tenniük, hogy kompenzálják a korlátozott kereskedelmet és ellátást. Összességében az "embargó" szó a magyar nyelvben egy olyan gazdasági, politikai vagy diplomáciai korlátozást vagy tiltást jelent, amelyet egy ország vagy nemzetközi szervezet hirdet ki más országokkal kapcsolatos kereskedelemre, áruk behozatalára vagy más kapcsolatokra vonatkozóan.

Értékeld a meghatározást!
(Pozitív: 0 / Negatív: 0)

A szó eredetete, etimológiája

A szavak etimológiája gyakran erősen bizonytalan, és több feltételezés is előfordulhat!

Az "embargó" szó a spanyol nyelvből ered, ahol eredetileg "embargo" alakban használták. A szó eredete a 16. századi spanyolból származik, és először a tengeri hajók mozgásának korlátozását jelentette. A "varrással vagy kötéssel lezárni" jelentésű "embargar" igéből ered, amelyet a középkori spanyolban használtak.

Az embargó kifejezését először a kereskedelmi kapcsolatokban alkalmazták, amikor egy ország vagy kormány intézkedéseket hozott, hogy korlátozza vagy megtiltsa a más országokkal való kereskedelmet. Az embargót általában politikai, gazdasági vagy diplomáciai okokból alkalmazták, például háború idején vagy politikai feszültségek esetén.

A szó etimológiája azonban tovább vezet a spanyolhoz. Az "embargo" szó eredete a latin "imbaricare" igére vezethető vissza, amelynek jelentése "hajót lezárni vagy elzárasztani". Ez pedig tovább visszavezethető az ógörög "embarassein" igére, ami annyit tesz: "belső részekbe zárt, bezárt vagy lezárt".

Összességében az "embargó" szó eredetileg a hajók mozgásának korlátozását jelentette, majd kiterjedt a kereskedelmi kapcsolatokra és az általánosabb gazdasági és politikai korlátozásokra is.

Szófaja és helyesírása

főnév

Példamondatok

1. Az Egyesült Államok bevezetett egy embargót az olajimportra az adott országgal szemben.
2. Az EU együttesen döntött arról, hogy embargót rendelnek el a fegyverexportra a konfliktus sújtotta térségben.
3. Az embargó miatt jelentősen megnőtt az árak a kávéimportban.
4. A vállalatok aggódnak az export embargó miatt, mert ez csökkentheti a bevételeiket.
5. Az embargó hatására megszűnt a gazdasági kapcsolat a két ország között.
6. Az embargó következtében a helyi lakosság nehézségekkel küzdött, mivel nem volt elérhető bizonyos alapvető élelmiszer és gyógyszer.
7. A diplomáciai feszültségek miatt szigorúbb embargó került bevezetésre az adott országgal szemben.
8. Az embargó hatására jelentős mértékben csökkent az import mennyisége az érintett termékeknek.
9. A szervezetek és kormányok közös erőfeszítéseket tesznek az emberi jogok tiszteletben tartása érdekében az embargóval sújtott országban.
10. Az embargó feloldása után újra normalizálódhatnak a gazdasági kapcsolatok és a kereskedelem az érintett országban.

Rokonértelmű szavak

tilalom, zárlat, korlátozás, megakadályozás, blokád

Fonetikus átírás

[ɛmbɑrɡoː]

Betűrendben közeli szavak

elvont, elvtárs, emanáció, emancipáció, emancipált, embargó, ember, emberbarát, emberfej, embergyűlölő, emberiség,